ES antisemitizmą vadina „nesuderinamu“ su vertybėmis, reikalauja valstybių narių nacionalinių strategijų

ES antisemitizmą vadina „nesuderinamu“ su vertybėmis, reikalauja valstybių narių nacionalinių strategijų

Europos Komisijos prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI)  nuomonė dėl Tarptautinio Holokausto atminimo aljanso (IHRA) veikiančio antisemitizmo apibrėžimo:

„Antisemitizmas yra tam tikra samprata apie žydus, kuri gali pasireikšti neapykanta žydams. Žodinės ir fizinės antisemitizmo apraiškos yra nukreiptos į žydus arba ne žydų tautybės asmenis ir (arba) jų nuosavybę, žydų bendruomenės institucijas ir religinius objektus.“

Europos Sąjungos Taryba, Pasaulinis žydų kongresas palankiai vertina Europos Sąjungos Tarybos deklaraciją universalizuoti kovą su antisemitizmu, tai būtų „reikšminga pažanga, Europa taptų geresne vieta žydams.“

Šiam svarbiam žingsniui vadovavo Tarybai pirmininkaujanti Vokietija.

Po daugelio metų darbo su Europos Sąjungos vadovybe, derinant kovos su antisemitizmu priemones Europos valstybių narių lygmenyje, Pasaulinis žydų kongresas džiaugiasi, kad šiandien Europos Sąjungos Taryba priėmė deklaraciją dėl prevencijos integravimo. kovojant su visų formų antisemitizmu.

Tarptautinis Holokausto atminimo aljansas – IHRA  tris savaites nuo lapkričio iki gruodžio virtualiai per internetą rengė pasitarimus, kurie praėjusią savaitę oficialiai baigėsi. Pasitarimuose dalyvavo Lietuvos žydų ( litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, IHRA Antisemitizmo ir Holokausto neigimo  komiteto narė .

Europos Sąjungos Tarybą sudaro 27 ES valstybių narių vyriausybių ministrai, kurie susitinka priimti įstatymus ir koordinuoti politiką. Ministrai turi teisę įpareigoti savo vyriausybes vykdyti veiksmus, dėl kurių susitarė Taryba, pagrindinė ES sprendimus priimanti institucija.

Deklaracijoje kova su antisemitizmu tampa Europos vykdomosios valdžios prioritetu.

Vykdydamas nuolatinį kovos su antisemitizmu dalį, Pasaulio žydų kongresas daugelį metų glaudžiai bendradarbiavo su Europos vyriausybių institucijomis ir taip pat su žydų bendruomenėmis visame žemyne, kad pabrėžtų ES lyderystės šioje srityje svarbą, o tai lemia žingsnius priimant deklaraciją.

Pasaulio žydų kongreso prezidentas Ronaldas S. Lauderis pasveikino pareiškimą: „Europa turi rimtą ir siaubingą antisemitizmo problemą, todėl pats laikas Europos Sąjungai, jos valstybėms narėms ir vietos valdžios institucijoms nukreipti jai realius išteklius.

Priėmus šią deklaraciją Europos Sąjungos Taryboje, paaiškėja, kad Tarybai pirmininkaujanti Vokietija ir ES vadovybė  pripažįsta antisemitizmo ir neapykantos keliamą pavojų ir grėsmę visuomenei bei saugumui, jei jų nebus.

„Ši deklaracija yra reikšmingas žingsnis pirmyn, kad Europa taptų saugesne žydams. Dabar valstybėms narėms tenka atsakomybė taikyti Europos Sąjungos nustatytą politiką ir supratimą kiekvienoje savo šalyje, siekiant užtikrinti, kad būtų sprendžiama dėl antisemitizmo pavojaus, kad nusikaltėliai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal įstatymą, ir kad mūsų naujoji karta žinotų, jog neapykanta yra nepriimtina ““.

Deklaracijoje antisemitizmas vadinamas „puolimu prieš Europos vertybes“, delaracijoje rašoma: „Bet kokia antisemitizmo, netolerancijos ar rasistinės neapykantos forma yra nesuderinama su Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vertybėmis ir tikslais, todėl turi būti sprendžiama ryžtingai, veikiant kartu su Europos ir nacionalinėms institucijoms “.