Pagerbti Tarptautinės tolerancijos dienos proga

2020 m. lapkričio 18 d., kaip ir kasmet, Tautinių mažumų departamente posėdžio susirinko Nuolatinė apdovanojimų komisija (toliau – komisija). Vyko Tautinių bendrijų tarybos pirmininko, tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų, kultūros centrų vadovų prašymų ir rekomendacijų dėl asmenų apdovanojimo Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimo proga svarstymas. Iš viso komisija gavo 36 prašymus.

Šiais metais už svarų indėlį į VšĮ Tautinių bendrijų namai veiklą skatinant tautinių bendrijų kultūrinę ir visuomeninę veiklą, už ilgametį, nenuilstamą darbą ir tautinių mažumų dalyvavimo Lietuvos nepriklausomybės atkūrime istorinių faktų, kitos su tautinėmis mažumomis susijusios archyvinės medžiagos įamžinimą bei išsaugojimą, komisija nusprendė apdovanoti VšĮ Tautinių bendrijų namai direktorę Alvidą Gedaminskienę Didžiuoju garbės ženklu „Už nuopelnus“.

Aukso garbės ženklais „Už nuopelnus“ nuspręsta apdovanoti: Lietuvos Gudų mokyklos draugijos narę Aldoną Kodytę, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkę Fainą Kuklianskį, Kauno apskrities totorių bendruomenės pirmininką Kęstutį Zenoną Šafranavičių.

Sidabro garbės ženklai „Už nuopelnus“ bus įteikti: Lietuvos lenkų sąjungos Visagino miesto skyriaus pirmininkui ir Visagino kultūros centro „Gimtosios mokyklos“ lenkų būrelio vadovui  Zigfridui Binkevičiui, Klaipėdos vokiečių bendrijos pirmininkui Klausui Peteriui Paului Grudzinskui, dainininkui Rafailui Karpiui, Klaipėdos miesto baltarusių bendrijos „Krynica“ pirmininkui Nikolajui Logvinui, Lietuvos totorių folklorinio ansamblio „Alije“ vadovui Alikui Melechui, Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos Respublikinės draugijos prezidentui Levui Mesengiseriui, kunigui, Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus parapijos klebonui Vidmantui Rudokui, Literatūrinio A. Puškino muziejaus direktorei Nadeždai Petrauskienei, Klaipėdos apskrities latvių asociacijos „Atpūta“ įkūrėjui Gotfridui Tapinui.

Komisijos sprendimu, departamento atminimo dovana – vardiniai laikrodžiai yra skirti: Lietuvos karaimų jaunimo ansamblio „Birlik“ įkūrėjai ir vadovei Inai Lavrinovič, Visagino totorių bendrijos narei Guzel Naidionovai, Klaipėdos žydų bendruomenės narei Linai Spevak, Alytaus laikraščio „Alytaus naujienos“ foto korespondentei, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Lietuvos spaudos fotografų klubo narei Zitai Stankevičienei, Kauno rusų bendruomenės solistui Viktorui Tėrėščėnko.

Departamento garbės raštai bus įteikti: Klaipėdos „Santarvės“ mokyklos mokytojai Lidijai Antonovai Abochinai, Lietuvos karaimų kultūros bendrijos tarybos narei Irinai Abragamovič, Ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ įkūrėjai ir dalyvei Verai Chitrai, Klaipėdos totorių bendrijos „Nur“ narei Ziliai Gorochovai, Lietuvos karaimų kultūros bendrijos nariui Dmitrijui Jurkevičiui, Lietuvos rusų susirinkimo Kauno klubo „Nadežda“ narei Valentinai Kiselevai, Totorių kultūros centro narei Rozai Radeckienei.

Iškilminga apdovanojimų ceremonija nuspręsta nukelti dėl koronaviruso pandemijos.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 19 d.  direktoriaus įsakymas Nr. 65 „Dėl apdovanojimo Garbės ženklu “Už nuopelnus” ir atminimo dovana – vardiniu laikrodžiu“