Vokiečiai! Ginkitės! Nepirkite iš žydų!

Vokiečiai! Ginkitės! Nepirkite iš žydų!

Minintn kraupius Krištolinės nakties*įvykius, TABLETMAG skelbia siaubo kupinus B’nai B’rith Berlyno organizacijos narių laiškus savo giminaičiams JAV.

*(vok. Kristallnacht) – masinės žudynės 1938 m. lapkričio 9-10 d. naktimis, kai Vokietijos naciai planingai puolė žydus ir naikino bei grobė jų turtą.

Kai 1933 m. Sausio 30 d. Vokietijoje į valdžią atėjo Adolfas Hitleris, jis įgijo įgaliojimus įgyvendinti savo rasistinę ideologiją Vokietijos žydų atžvilgiu, kurių tada buvo 535 000 iš 67 milijonų gyventojų.

Po kovo 5 d. Reichstago (parlamento) rinkimų naujoji Vokietijos vyriausybė panaikino smurto prieš žydus suvaržymus, o nacių galvažudžiai užpuolė žydus ir piktybiškai mušė juos didžiųjų Vokietijos miestų gatvėse. Per kelis mėnesius nacių vyriausybė išleido daugybę potvarkių ir reglamentų, kurie faktiškai pašalino žydus iš Vokietijos ekonominio gyvenimo ir profesijų, siekdami priversti žydus palikti Vokietiją.

Vokietijos žydai negalėjo tuo patikėti, buvo šokiruoti. Jų visiškas sumišimas ir siaubas buvo užfiksuoti dienoraščiuose ir atsiminimuose. Kitas svarbus šaltinis yra privatūs laiškai, kuriuos Vokietijos žydai siuntė užsienyje gyvenantiems giminaičiams. Šie laiškai išreiškia vyrų ir moterų reakcijas ir emocijas į šiurpą keliančius įvykius, vykstančius kasdien.

Vienas iš retai naudojamų šaltinių yra vokiečių B’nai B’rith narių parašyti laiškai giminaičiams JAV. Daugelis šių laiškų buvo persiųsti į B’nai B’rith tarptautinę būstinę Sinsinatyje, kur jie išliko ir saugomi archyvuose.

Žydų vyrai 1882 m. Berlyne įkūrė vokiečių B’nai B’rith organizaciją, norėdami kovoti ir pasipriešinti augančiai antisemitizmo bangai.

Nuo 1882 m. dauguma B’nai B’rith narių vokiečių buvo verslininkai, medikai, pramonininkai, teisininkai. Apskritai B’nai B’rith nariai atstovavo įtakingiausiam Europos žydų visuomenės sluoksniui, organizacijos nariai buvo ir pagrindiniai žydų bendruomenės lyderiai. Berlyno B’nai B’rith  skyriaus įkūrimo metu Vokietijos žydų elitas gyveno Berlyne ir užėmė svarbią vietą miesto kultūriniame ir intelektualiniame gyvenime. Iki 1925 m. Vokietijoje buvo 107 B’nai B’rith skyriai su daugiau nei 15 000 narių.

Nors visi Vokietijos žydai į šiuos įvykius reagavo nerimaudami ir nepatikliai, bendruomenės elitas patyrė ypač didelį šoką. Jo atstovai manė, kad jų ekonominė ir socialinė padėtis bei indėlis į vokiečių gyvenimą ir kultūrą apsaugo juos nuo pavojų. B’nai B’rith nariai atėjo iš šios klasės, ir daugelis jų parašė asmeninius ir emocinius laiškus, kuriuose aprašė patirtą siaubą.

Šie laiškai, rašyti giminaičiams į JAV  jaudinančiai išreiškia baimę ir terorą, kurį rašytojai jautė žlugus jų pažįstamam pasauliui.

1933 m. Balandžio mėn. Pagyvenusio gydytojo laiškas savo dukrai, gyvenančiai Jungtinėse Valstijose, išreiškia autoriaus sielvartą, nusivylimą ir pyktį dėl to, kas jį ir jo profesiją ištiko.

TABLET MAG elektroninis leidinys skelbia kelis laiškus anglų kalba.

>>SKAITYKITE ČIA>>

Vizualas: SS kariškiai prie Berlyno parduotuvės iškabino iškabas su užrašu „Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden! ”

„ Vokiečiai! Ginkitės! Nepirkite iš žydų! ”

Aut: BUNDESARCHIV / WIKIPEDIA; laiškų ištraukos B’NAI B’RITH archyvai.

BBC naujienų kanalas dalinasi širdį veriančiu pagyvenusio žydo liūdiimu.

“Tikiuosi, kad niekas kitas to niekada nepatirs “ -sako Jakobas Sangeris, vienas iš nedaugelio gyvų smurtinių išpuolių prieš žydus, įvykdytų 1938 m., Per Kristallnachtt nacistinėje Vokietijoje, liudytojų.
Jis dalinasi savo patirtimi, kad tai niekada nepasikartotų.

Paruošė Dovilė Rūkaitė