Susitikimas Panevėžyje dėl žydų paveldo išsaugojimo

Susitikimas Panevėžyje dėl žydų paveldo išsaugojimo

Spalio 21 d. Panevėžio žydų bendruomenėje vyko pasitarimas dėl bendradarbiavimo  su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičiaitės-Bitė miesto viešosios  bibliotekos darbuotojais  ir žydų bendruomene.  Pasitarime dalyvavo  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys Rimantas Narkevičiaus.

Greta Kėvelaitienė, bibliotekos krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja paragino išlaikyti kuo glaudesnius bendradarbiavimo ryšius.  Jos pasiūlymui pritarė  bibliotekos darbuotojai:  Ilona Mažylytė ir Sigita Marcinkevičienė.

Draugiškoje atmosferoje buvo aptarti  įvairių miesto struktūrų ir organizacijų sąveikos klausimai, organizuojant viešuosius renginius. Rimantas Narkevičius atkreipė dėmesį į žydų bendruomenės pirmininko Gennady Kofmano darbą, renkant medžiagą, susijusią su miesto  žydų istorija.

Dalyviai buvo supažindinti su saugomomis bendruomenės patalpose senovinėmis knygomis, laikraščiais, paveikslais, nuotraukomis. Aptarta galimybė plačiau pasakoti  miesto visuomenei apie žydų papročius per renginius, spaudą, parodas. Susitarta, kad  su žydų tradicijomis  reikėtų supažindinti kuo daugiau moksleivių, studentų, miesto gyventojų,  nes žydų istorija glaudžiai susijusi su bendra Lietuvos istorija.

Šita prievolė ir maloni pareiga numatyta bendruomenės įstatuose ir jos griežtai laikomasi: “ Dėl žydų kultūrinio palikimo ir jo paminklų išsaugojimo ypatingą reikšmę teikti žydų kapinių išsaugojimui, masinių žydų žudynių vietų  ir  nusipelniusių  žydų atminimo išsaugojimui Panevėžio apskrityje.“

Yra žmonių, kurie nesidomi ne tik savo šeimos istorija ir  nežino savo šaknų, bet ir nežino apie žydų įnašą į miesto kultūrą ir vystymasį. Gennady Kofman mano, kad jiems reikia padėti susipažinti su miesto istorijos ištakomis.

Po Antrojo pasaulinio karo daugelį metų žydai buvo priversti slėpti savo tautybę. Dabar, laisvės laikais žmonės gali drąsiai išpažinti savo tikėjimą.  Miesto šviesuoliai deda daug pastangų, kad nušviestų istorinius įvykius įvairiais būdais: palaikant bendradarbiavimą tarp kitose valstybėse gyvenančių žydų bendruomenių, tarp respublikinių ir miesto organizacijų. Kuo daugiau bus glaudesni ryšiai tarp įvairių organizacijų, tuo daugiau tiesos apie save žinos žmonės.

Aptartas labai svarbus klausimas, dėl kurio dalyviams nekilo abejonių: istorinės tiesos dėl miesto sinagogos  Valančiaus g. 4 pastato atkūrimo.  Gennady Kofman supažindino   dalyvius su turimais archyviniais  dokumentais, iš kurių aišku, kam priklausė pastatyta sinagoga ir kam ji turi  priklausyti dabar. Taip pat pirmininkas informavo dalyvius kam pateikta visa dokumentacija.

Svečiams buvo padovanoti žydų kalendoriai ir knygos apie Lietuvos žydus.

Visi dalyviai pageidavo 2021m.sausio mėn. organizuoti konferenciją. Tema  ir dienotvarkė bus tikslinama.