Garbūs Izraelio rabinai apie saugumo priemones pandemijos laikotarpiu

Garbūs Izraelio rabinai apie saugumo priemones pandemijos laikotarpiu

Ultradoksinių  bendruomenių  rabinai Chaimas Kanevskis ir Geršonas Edelšteinas paskelbė eilę instrukcijų, raginančių tikinčiuosius laikytis atsargumo priemonių, susijusių su artėjančia Simchat Tora švente.

Šurmulingas šventės pobūdis ir dažnai perpildytos sinagogos nesudaro sąlygų rabinų nurodymams vykdyti. Nors rabinai teigė, kad reiktų stengtis organizuoti maldą lauke, jie nedraudė pamaldų sinagogose.

„Simchat Torah“ išsiskiria linksmais šokiais, taip pat ir ilgomis maldomis.

Šie rabinai pareiškė, kad šokantys žmonės neturėtų susikibti už rankų ir kad jie turėtų stovėti vietoje, nešokti. Laikantys Toros ritinius  turėtų dezinfekuoti rankas.

Garbūs rabinai pridūrė, kad tradicinės AKAFOT, sinagogos procesijos su Toros ritiniais metu, turėtų būti sutrumpintos ir kad žmonės neturėtų tiesiogiai bučiuoti ritinių, kaip yra tradiciškai daroma, todėl tai  daryti reikia per savo talitą.

Jie taip pat teigė, kad tikintieji šventės metu turėtų būti kuo toliau vienas nuo kito ir dėvėti kaukes.

 Užuot kvietus kiekvieną žmogų laiminti Torą, galima pakviesti tik 10 vyrų.