Klaipėdos bendruomenė kėlė kultūrinės įvairovės klausimus

Klaipėdos bendruomenė kėlė kultūrinės įvairovės klausimus

Klaipėdoje, Tautinių kultūrų centre, vyko trečiasis koalicijų stiprinimo seminaras, kuriame dalyvavo  ne tik Klaipėdos žydų ir romų bendruomenių atstovai bet ir totorių, baltarusių bei rusų tautinių mažumų atstovai. Gvildenamos temos sulaukė daug klausimų ir susidomėjimo. Ypač įdomu buvo klausyti rašytojo, visuomenės veikėjo Vytauto Čepo pranešimo tema “Tautinės mažumos Lietuvoje: istorinė savimonė ir etninė savastis”.  Kas yra tautinė mažuma ir tautinė bendrija? Dažnai šios sąvokos yra sutapatinamos. Romų visuomenės centro direktorė Svetlana Novopolskaja kalbėjo apie romų istorijos paraleles.

Pranešėjas Vytautas Čepas – Klapėda, 2020.

Tautinių mažumų departamento tarpininkas Gopalas Michailovskis pristatė romų integracijos strategiją ir taktiką.

Gopalas Michailovskis – Klaipėda 2020

Seminaro dalyviai diskusijoje pabrėžė svarbą stiprinti kultūrų raiškos įvairovę, formuoti  pilietiškai atsakingos ir atviros kitoms kultūroms visuomenės kritinį mąstymą, stiprinti ir plėtoti tarpinstitucinį ir valstybinio bei nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą. Seminare buvo kalbėta ir apie viešąjį komunikavimą, ryšius su miesto politikais. Iš uolaus dalyvių įsitraukimo buvo matyti, kad tautinių mažumų atstovams mokymų šiomis temomis tikrai reikia, tema labai aktuali ir savalaikė.

Svetlana Novopolskaja, Romų visuomenės centro direktorė – Klaipėda, 2020

Seminare susirinkę tautinių mažumų atstovai kalbėjo, kad reikėtų stiprinti komunikaciją ir bendradarbiavimą tarp organizacijų tam, kad organizacijos padėtų vieni kitiems, pasidalintų gerąja patirtimi.

#CoalitionBuilding #MusuBendruomenes #AtmintisAtsakomybeAteitis EVZ Foundation Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras Lietuvos žmogaus teisių centras

 

Darbo grupėse akimirkos – Klaipėda, 2020

 

  • 119088351_834596400278828_6078981089165722354_n
  • 118947025_367427631089662_5989057529177486651_n
  • 118908975_2759124820999534_1003096782519279455_n
  • 118889672_334699101051598_6242957034874286807_n
  • 118842064_362078468144426_7436038025356102223_n
  • 118825619_1713307255502801_4356751264139487064_n
  • 118803448_616507999057085_4694340670134043284_n