Lietuvos žydų bendruomenė reiškia susirūpinimą dėl V. Valiušaičio paskyrimo užimti Vyresniojo generalinio LGGRTC direktoriaus patarėjo pareigas

Lietuvos žydų bendruomenė reiškia susirūpinimą dėl V. Valiušaičio paskyrimo užimti Vyresniojo generalinio LGGRTC direktoriaus patarėjo pareigas

Lietuvos žydams  susirūpinimą kelia tai, kad Vidmantas Valiušaitis yra betarpiškai susijęs su žydų istorija ir jos iškraipymu.

Kaip teigiama LGGRTC interneto svetainėje, šias pareigas užimantis asmuo, be kitų dalykų atlieka ir šias funkcijas:

· konsultuoja okupacinių režimų 1939–1990 m. vykdyto Lietuvos gyventojų fizinio bei dvasinio naikinimo ir pasipriešinimo šiems režimams klausimais, taip pat 1920–1939 m. Vilniaus krašte okupacinio režimo vykdytos politikos bei čia vykusių rezistencijos procesų klausimais;

konsultuoja centro tiriamojo darbo krypčių bei programų apie 1939-1990 metų Lietuvos gyventojų genocidą ir pasipriešinimą okupaciniams režimams klausimais;“ (šaltinis http://genocid.lt/UserFiles/File/Pareiginiai/Direkcija/Vidmantas_Valiusaitis.pdf). 

Primename, kad kelių pastarųjų metų publikacijose V. Valiušaitis sąmoningai iškraipė ir visuomenei teikė tikrovės neatitinkančius faktus dėl LAF ir Laikinosios Vyriausybės antisemitinių veiksmų. Dar daugiau – p. Valiušaitis iš esmės neigė Lietuvos Respublikos Komisijos nacių ir sovietų nusikaltimams tirti išvadas, kuriose  aiškiai parašyta, apie minėtų organizacijų ir jų vadovybės antisemitines pažiūras beir veiksmus, nukreiptus prieš Lietuvos žydus.

Valiušaičio poziciją šiuo klausimų viešai sukritikavo įžymiausi Lietuvos ir užsienio istorikai, tiriantys nacių okupacijos laikotarpį.

Lietuvos Žydų bendruomenė nepritaria antisemitizmo skleidėjų Lietuvoje viešo šalininko paskyrimui į pareigas, kurių esmė prieštarauja V. Valiušaičio viešai skleidžiamam požiūriui – asmuo viešai ginantis antisemitus, tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėjusius prie Lietuvos žydų naikinimo, neturėtų būti svarstomas net kaip kandidatas užimti bet kokioms pareigoms valstybinėje institucijoje, kuri iš esmės pašaukta nešališkai tirti genocido Lietuvoje apraiškas, ideologiją ir nusikaltimus, susijusius su masinėmis žudynėmis.

Lietuvos Žydų bendruomenė siūlo LGGRTC vadovautis humanizmo ir etikos principais, ir ryžtingai atsisakyti priimti į darbą tuos žmones, kurie kompromituoja LGGRTC veiklą.

Tokių darbuotojų buvimas LGGRTC kelia klausimą, ar ši institucija yra laisva nuo manipuliuojančių istorija darbuotojų.

Prašome LGGRTC iš naujo įvertinti, ar LAF ir Laikinosios Vyriausybės antisemitus viešai ginantis V. Valiušaitis gali eiti jam patikėtas pareigas.