Kokių vaikų kraują geria žydai?

Kokių vaikų kraują geria žydai?

Kaune vykusio Koalicijos formavimo seminaro 7 ŽINGSNIAI metu pristatyta daug emocijų ir diskusijų sukėlus tema – Žydų sudievinimas ir demonizavimas: antisemitiniai prietarai viešumoje?

Prietarai apie žydus neatsiejami nuo antisemitizmo, tačiau jie nėra antisemitizmo priežastis, – teigė seminare šią temą pristatę Eva ir Viktoras Tombakai.

„Žydas – smarvė, žydas – sukčius, makliorius, žydai – ne krikščionys, Kristų nukankino. Žydai ir po šiai dienai katalikų vaikus grobsto, užbadę jų kraują deda į macas. Žydai – išnaudotojai, siurbėlės, žydai sukūrė Covid virusą…“

Antisemitiniai prietarai gimė gerokai anksčiau negu susikūrė Lietuva – ir ne jos teritorijoje. Už tai, kad yra kitokie, kad išpažįsta kitokią religiją, kad visada laikosi savo bendruomenės, kitų tautybių tamsuoliams žydai užkliūdavo nuo žilos senovės – nuo pat antikos laikų.

Istorija kartojasi… Atrodytų, antisemitiškų paistalų ir šmeižtų nepagrįstumas galutinai įrodytas per Antrąjį pasaulinį karą. Adolfo Hitlerio pasekėjai, apkaltinę žydus visomis Vakarų pasaulio bėdomis vykdė negailestingą jų naikinimą – Holokaustą. Daugelyje Europos vietų (tarp jų – Lietuvoje) beveik visi žydai buvo išnaikinti… Tik panašu, kad po to gyvenimas nė kiek nepagerėjo, politinės ir ekonominės problemos liko kokios ir buvusios. Pasaulis neteko daugybės protingų ir gerų žmonių – štai ir visas Holokausto pasiekimas. Užaugo karo nemačiusi karta, tačiau žiniasklaidoje, straipsnių komentaruose, socialiniuose tinkluose plinta tie patys nuvalkioti prietarai bei gandai…

Taikliausiai į antisemitistinius išpuolius atsako žymus sionistas Vladimiras Žabotinskis:

“Ar dar ne laikas, atsakant į visus šiuos ir būsimus kaltinimus, priekaištus, įtarimus, apkalbas ir šmeižtą, tiesiog sukryžiuoti rankas ant krūtinės ir garsiai, aiškiai, šaltai ir ramiai ištarti vienintelį argumentą, kuris būtų suprantamas šiai publikai: eikite jūs po velnių? Kas mes tokie, kad jiems turėtume teisintis ir kas jie tokie, kad mus kamantinėtų? Kokia prasmė šios teismo komedijos, kai teisiama visa tauta ir nuosprendis iš anksto žinomas? Kodėl turėtume savo noru dalyvauti šioje komedijoje, kodėl turėtume šią šlykščią patyčių procedūrą laiminti savo gynybinėmis kalbomis? Mūsų gynyba beprasmė ir beviltiška, priešai nepatikės, abejingieji neįsiklausys. Atsiprašymai seniai atgyveno.”

Pranešimo vizualai – antibolševikinė propaganda.

Pranešimo vizualai – Užgavėnės.

 

Projekto tikslas –  sustiprinti Žmogaus teisių koalicijos partnerių – Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės, Romų visuomenės centro ir Žmogaus teisių centro matomumą ir dalyvavimą pilietinės visuomenės iniciatyvose Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos, Vilniaus regioniniuose centruose. Ši koalicija atstovaus etnines mažumas Lietuvoje ir skatins netoleruoti neapykantos, romafobijos ir antisemitinių apraiškų viešojoje erdvėje.

#CoalitionBuilding #MusuBendruomenes #AtmintisAtsakomybeAteitis