Trakų Salos pilyje Savicko dailės mokyklos tapybos plenero paroda

Trakų miestas, garsėjantis nuostabia gamta, daugiataučiu ir daugiakultūriu paveldu, Salos ir
Pusiasalio pilimis bei sakraliniais objektais, viduramžių Lietuvos valstybės didybe spinduliuojančia aura, visais amžiais buvo ne tik čia gyvenusių, bet ir atvykusių iš atokesnių kraštų dailininkų, literatų, muzikų, apskritai meno bei kultūros žmonių kūrybinio įkvėpimo šaltinis. Miestas net išgyvendamas dekadentinius laikus išliko traukos epicentras, buvusio klestėjimo, valstybinės didybės, nesuklastotos istorinės atminties liudininkas ir saugotojas. Neatsitiktinai šiemet, Trakams esant Lietuvos kultūros sostine, sukurto logotipo centre – Trakų Salos pilis, kurios simbolinis vaizdas yra aliuzija į širdies kardiogramą primenančias linijas.

Trakų istorijos muziejus yra parengęs ir įgyvendinęs jau keletą sėkmingų bendradarbiavimo su menininkais, kūrybininkais, kultūros organizacijomis, galerijomis projektų ir
programų, surengęs bendrų parodų, kūrybos vakarų. Tačiau 2020 m. – ypatingi, kai norime visiems miesto svečiams, muziejaus lankytojams padovanoti kuo daugiau kokybiškų kultūrinių įvykių.


Kiekvienas muziejus susiduria su esminiu klausimu: ką pasiūlyti savo lankytojams,
kad jie pravertų muziejaus duris? Parodos, renginiai, išgyventi potyriai ir siūlomos kultūrinės
veiklos padeda pasieti ir motyvuoti. Šiandieninį Trakų istorijos muziejų galime įvardinti kaip vietą,
kurioje lankytojai semiasi autentiškumo, estetikos, įkvėpimo ir mokymosi patirties. Mūsų muziejus
taip pat atlieka lankytojų bendravimo, rekreacijos ir mėgavimosi funkcijas. Mūsų muziejaus
dominavusią orientaciją į objektą keičia orientacija į žmones. Nuo muziejaus, kuris renka, saugo ir eksponuoja mokslo ir švietimo tikslais persiorientuojame į publiką, kuri gali mėgautis ir mokytis iš muziejaus sukauptų rinkinių, čia vykstančių įvykių, renginių, kūrybinių procesų. Todėl šiame
muziejuje ir vyko Savicko dailės mokyklos mokinių pleneras, o parodos „Žvilgsnis iš pilies“ tikslas
– suteikti jums estetinio pasitenkinimo dovaną.

(Alvyga Zmejevskienė, Trakų istorijos muziejaus direktorė)