Dėmesio! Bus kuriamas paminklas gelbėjusiems žydus Holokausto metu

Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė skelbia tarptautinį architektūrinės idėjos konkursą.
Techninės specifikacijos projektas.
Informuojama, kad konkurso techninės specifikacijos projektas „Paminklinio objekto Lietuvos gyventojams, gelbėjusiems žydus nacių okupacijos metais, skulptūrinės-architektūrinės idėjos sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos“ paskelbtas CVP IS sistemoje iki 2020-06-18 14 val.
Perkančioji organizacija –Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė paskelbs informaciją viešojoje erdvėje.
Lietuvos  žydų (litvakų) bendruomenė kviečia palaikyti šį projektą gelbėtojų šeimų narius, kurie gerai supranta, ką reiškė gelbėti žydus Holokausto metu, koks pavojingas buvo gelbėtojų  sprendimas išgelbėti žydus, kai naciai ir jų pakalikai buvo pasirengę žudyti už gelbėjimą visą šeimą. Prašome prisidėti prie paminko statymo Vilniuje.
Paminklą gelbėtojams ketinama statyti Onos Šimaitės gatvėje, Misionierių kalvos papėdėje. Pasak  Kultūros ministro M. Kvietkausko, ta vieta susijusi su Vilniaus geto istorija, jai yra pritarusi Lietuvos žydų bendruomenė. Į Misionierių vienuolyno kiemą 1943 metų rugsėjo 23 dieną, kai buvo likviduotas Vilniaus getas, tūkstančiai Vilniaus žydų atvesti paskutinei atrankai, ten nužudyti geto pasipriešinimo dalyviai. Paminklo statybą finansuos valstybė, projekto įgyvendinimu rūpinsis sostinės savivaldybė.