Dėl publikacijos „Kazys Škirpa išgelbėjo žydų rabiną?“

Dėl publikacijos „Kazys Škirpa išgelbėjo žydų rabiną?“

Profesorius Pinchos Fridberg

Vilnius, obzor.lt

INFORMACIJA MANO TINKLARAŠČIO SKAITYTOJAMS

Jūsų dėmesiui straipsnis “Dėl publikacijos „Kazys Škirpa išgelbėjo žydų rabiną?“.

Šis mano straipsnis buvo kuriamas vienu metu su rusų versija “По поводу публикации «Kazys Škirpa išgelbėjo žydų rabiną?» Казис Шкирпа спас раввина?”, obzor.lt/news/, 2020-06-01.

Galite paklausti: “Kodėl lietuvišką tekstą spausdinate rusiškame, o ne lietuviškame laikraščio internetiniame puslapyje?” Atsakau tiesiai šviesiai:

lietuviški portalai manęs nespausdina.

Keistas dalykas: New York Times ir „Laisvės radijas“ cituoja, o lietuviškiems portalams esu nepageidaujamas autorius.

Ar patikėsite – 2013 m. Artūras Račas, tuo metu BNS direktorius, savo straipsnyje “Mieli žydų „profesoriai“, jūsų antisemitizmas užknisa: skiriama Pinchos Fridberg” dave man puikų patarimą:

“mielas Pinchos, vadinantis save „profesoriumi“…

“užsikiškite burną kamšalu, palįskite po stalu ir tylėkit.

***

Šeštojo Lliubavičių rabino Josefo Icchako Šneersоno (1880 – 1950) pasas. Prieš II Pasaulinį karą rabinas buvo Latvijos pilietis.

2020 m. gegužės 31 d. abejotinos reputacijos tinklalapyje tiesos.lt pasirodė straipsnis

Iškart pasakysiu, kad nesmagiai nuteikia su raštingumu prasilenkianti antraštė. Rabinas – tai žydų šventikas, negali būti nei katalikų, nei stačiatikių, musulmonų ar budistų rabinas.

Cituojamame straipsnyje yra video, kur tarp kitko minimas solidus ir gerbiamas žurnalas Tablet.

Iškart supratau, kad turimas omenyje žinomas straipsnis

išspausdintas 2019 m. liepos 15 d., kur vienoje pastraipoje minimas Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje,

“Once in Berlin,” said Rigg, “the Rebbe and his family were taken to the Jüdische Gemeinde, the Jewish community center in the Jewish quarter. There he met the Lithuanian ambassador to Germany who provided the Rebbe and his group with Lithuanian visas. The next day Bloch escorted them to the Latvian border and bid them farewell. The group continued to Riga and waited there for visas to the United States”.

kuri, kaip galima atspėti, ir davė pagrindą kelti klausimą: ar Kazys Škirpa gelbėjo rabiną?

Vertimas i lietuviu kalba:

Berlyne, anot Rigg, rabinas ir jo šeima buvo palydėti iki Žydų bendruomenės centro žydų kvartale. Ten jis susitiko su Lietuvos pasiuntiniu Vokietijai, kuris įteikė rabinui ir jo grupei lietuviškas vizas. Kitą dieną Bloch palydėjo juos iki Latvijos pasienio ir su jais atsisveikino. Grupė nuvyko į Rygą, kur ėmė laukti JAV vizų.

Iš Tablet straipsnio teksto nesunku suprasti, kad rabino Šneersono gelbėjimas 1939 m. buvo surengtas Amerikos piliečių, kurie šią problemą iškėlė iki tarpvalstybinių santykių lygmens.

Tuo pačiu spėlionė, neva asmenys, dalyvavę techniškai perduodant rabiną Šneersoną į JAV, negali būti laikomi žydų gelbėtojais. Prie gelbėtojų, manau, taip pat neverta priskirti Lietuvos pasiuntinio Vokietijoje , kuris nė sekundės nerizikavo savo gyvybe Liubavičių rabino gelbėjomo istorijoje.

Maža to, p. Škirpa buvo atkaklus antisemitas, taigi, duodamas vizą tikriausiai vykdė aukštesnės vokiškosios vadovybės įsakymą.