Šiemet sukanka 160 metų nuo litvako Abraomo „Abe“ Kagano, rašytojo, kūrusio jidiš kalba, žurnalisto ir politiko gimimo

Šiemet sukanka 160 metų nuo litvako Abraomo „Abe“ Kagano, rašytojo, kūrusio jidiš kalba, žurnalisto ir politiko gimimo

Abraomas Kaganas gimė 1860 m. liepos 7 d. Paberžėje (tuo metu Vilniaus gubernijoje, Rusijos imperijoje), ortodoksų, žydų šeimoje. Jo senelis buvo rabinas Vidzėje, (Vitebske), tėvas – hebrajų ir Talmudo mokytojas. Pamaldi religinga šeima 1866 persikėlė į Vilnių, kur jaunasis Kaganas mokėsi, kad taptų rabinu. Tačiau jį traukė pasaulietinės žinios ir jis slapta mokėsi rusų kalbos, galiausiai reikalavo, kad tėvai leistų įstoti į Vilniaus mokytojų institutą, jį baigęs, 1881 m. buvo paskirtas mokytojauti žydų mokykloje, kurią finansavo Rusijos vyriausybė.

Dar būdamas paaugliu, Kaganas buvo susijęs su vis stiprėjančiu radikaliu revoliuciniu judėjimu Rusijoje. Po to, kai 1881 m. kovo mėn. socialistinės revoliucijos partijos narys nužudė Rusijos imperatorių Aleksandrą II, visi revoliucijos šalininkai tapo įtariamaisiais  Rusijos policijai. 1882 m. Rusijos policija Kagano kambaryje darė kratą, ieškojo radikalių leidinių. Policijos vizitas paskatino jį prisijungti prie vykstančios didžiulės Rusijos žydų emigracijos į JAV (tuo metu trys ketvirtadaliai žydų imigrantų į Ameriką atvyko iš Rusijos imperijos). Būdamas 21 metų amžiaus, Kaganas išplaukė garlaiviu į Filadelfiją 1882 m. ir iškart išvyko į Niujorką, kur pragyveno visą likusį gyvenimą.

Kaganas greitai išmoko anglų kalbą. Jis rašė įvairius straipsnius, daug laiko skyrė anglų kalbos mokymui, jo mokiniai buvo žydai imigrantai darbininkai. Kagano išsilavinimas jidiš, rusų ir anglų kalbomis, literatūriniai ir žurnalistiniai sugebėjimai padėjo jam išsiskirti kaip socialistui, o karjeros pabaigoje jis buvo laikomas žydų kairiųjų pažiūrų veikėju. Kaganas manė, kad reikia siekti ne tik išsilavinimo, bet ir integruotis į Amerikos visuomenę, imigrantams reikia derinti formalųjį mokymąsi su neformaliu vietos gyvenimo ir bendruomenės papročių pažinimu. Jis taip pat paragino moteris darbą derinti su švietimu, kad pagerintų savo statusą visuomenėje.

Kaganas išsiskyrė ne tik rašydamas jidiš kalba grožines knygas, bet ir angliškai kurdamas romanus, kuriuose buvo aprašomas istorinis imigrantų tapimo amerikiečiais procesas. Iki 1896 m. Kaganas išleido savo pirmąjį apsakymą „Providential Match“ ir po metų išleido  pirmąjį novelių rinkinį „Yekl: pasakojimai apie Niujorko getą“. Yekl, žinomas kaip Džeikas, sunkiai dirbantis žydų imigrantas. Iki 1901 m. Kaganas paskelbė šešis savo kūrinius įvairiuose populiariuose žurnaluose.

Garsiausias Kagano romanas buvo “Davido Levinskio iškilimas”, beveik autobiografinė istorija, atspindinti paties Kagano imigracijos išgyvenimus, apibūdinanti žydų imigrantų amerikonėjimo procesą bei jų dalyvavimą kultūroje ir politikoje, gyvenant Niujorke.

1990 m. pagal Kahano romaną apie žydų emigrantus Niujorke, buvo pastatytas gerai įvertintas meninis filmas ,,Importuotas jaunikis”, kurį galite žiūrėti šio staripsnio pabaigoje.

Atvykęs į Ameriką, Kaganas rašė straipsnius apie socializmą ir mokslą, išvertė literatūros kūrinius socialistų darbo partijos laikraščiui jidiš kalba „Arbeiter Zeitung“ („Darbininkų laikraštis“). Vėliau Kaganas dirbo nuolatiniu Niujorko komercinio reklamos leidinio reporteriu. Netrukus jis tapo žydų leidinio „Daily Forward“ redaktoriumi . Kaganas įkūrė laikraštį „Forward“  ir 1897 išleido pirmąjį numerį apie Kišiniovo pogromo siaubą. 1903 jis perėmė visišką redakcijos kontrolę ir vadovavo laikraščiui iki 1946 m.  Dirbdamas „Forward“, Kaganas pavertė laikraštį jidiš žurnalistikos flagmanu.

 

1990 m. pagal Kahano romaną apie žydų emigrantus Niujorke, buvo pastatytas gerai įvertintas meninis filmas ,,Importuotas jaunikis”.