PAREIŠKIMAS DĖL ANTISEMITINĖS VEIKLOS

PAREIŠKIMAS DĖL ANTISEMITINĖS VEIKLOS

LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖ

Pylimo g. 4, LT-01117 Vilnius, Tel. (8~5) 261 30 03, Faks. (8~5) 2127915, El. p. info@lzb.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 190722117

 

LR Generalinei prokuratūrai

Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius

e paštas: generaline.prokuratura@prokuraturos.lt

Kopija

Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

e paštas: kanceliarija@prezidentas.lt

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

e paštas: Viktoras.Pranckietis@lrs.lt

PAREIŠKIMAS

DĖL ANTISEMITINĖS VEIKLOS

2020 m. gegužės 27 d., Vilnius

 

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė (toliau – LŽB) nuolat seka informaciją apie galimas antisemitizmo apraiškas bei teikia atitinkamą informaciją prieš antisemitizmą kovojančioms tarptautinėms institucijoms apie antisemitizmo apraiškas bei valstybės institucijų reakciją į jas.

Neseniai LŽB tapo žinoma, kad Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto 2020-05-20 d. posėdyje du šio komiteto nariai balsuodami iškėlė ranką pagal nacistinės Vokietijos laikais egzistavusį pasisveikinimą (filmuotą posėdžio medžiagos fragmentą galima matyti internete adresu https://youtu.be/2ZATZiDvSdI). Rankos iškėlimas tokiu būdu (iškeliant du pirštus) žydų tautybės asmenims neabejotinai asocijuojasi su nacių Hitlerio garbinimu ir šlovinimu, tuo pačiu sumaniu, brutaliu žydų žeminimu ir žudymu.

Išsamiai susipažinus su minėto vaizdo medžiaga darytina išvada, kad joje yra viešai tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta žydams dėl jų tautybės (o gal ir kitoms asmenų grupėms, persekiojamiems nacių). Iš įrašo matyti, kad tai daro Lietuvos Respublikos Seimo nariai, kuriems taikomi ypatingai aukšti moralės standartai.

Tokį savo kolegų elgesį kažkodėl tai likę posėdžio dalyviai (kiti Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, Ministrų kabineto nariai) toleruoja tylėdami, net nesudrausmindami ir nepasmerkdami šių dviejų „bendraminčių“.

Neatmetame galimybės, kad šis įrašas falsifikuotas. Tokiu atveju tai užtraukia ne mažesnę atsakomybę, nes tokiu įrašu siekiama tų pačių tikslų, norint sukiršinti Lietuvoje gyvenančias tautas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad minėtame filmuotame posėdžio medžiagos fragmente nurodyta data ir užvardinimas/pavadinimas “Naciai LR seime” daryti ne LŽB.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje yra įtvirtinta laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją, kuri gali būti ribojama tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti Konstitucinei santvarkai, o šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad saviraiškos teisė nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.

Vienas iš saviraiškos laisvės įgyvendinimo apribojimo atvejų nustatytas LR BK 170 straipsnyje. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę nebūtinai reikalauja raginimo daryti tam tikrą smurtinę ar kitokią nusikalstamą veiką, pakanka viešo tyčiojimosi, niekinimo – ką šiuo atveju matome minėtoje vaizdo medžiagoje.

Kėsinimosi į asmenis, padaryto įžeidžiant, išjuokiant ar šmeižiant tam tikras gyventojų dalis ir grupes pakanka, kad valstybės institucijos suteiktų kovai su rasiniais pasisakymais prioritetą neatsakingos saviraiškos laisvės, kuri pažeidžia gyventojų dalių ar grupių orumą, net saugumą, požiūriu (2012-02-09 EŽTT sprendimas byloje Vejdeland ir kiti prieš Švediją).

Tiek LR BK 170 straipsnio 2 dalyje, tiek 3 dalyje numatytų nusikalstamų veikų sudėtys yra formalios – jos laikomos baigtomis nuo viešo atitinkamų veiksmų atlikimo, nepriklausomai nuo padarinių.

Taigi, remiantis išdėstytu prašome inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl šiame pareiškime nurodyto galimai antisemitinio nusikaltimo (BK 170 str. ar kitos LR baudžiamajame kodekse numatytos nusikalstamos veikos).

PRIDEDAMA. LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto 2020-05-20 d. posėdžio fragmento fotonuotraukos, 2 vnt.

     

Pagarbiai,

Pirmininkė Faina Kukliansky