Padėka už Sudervės žydų kapinių tvarkymą

Padėka už Sudervės žydų kapinių tvarkymą

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė dėkoja Vilniaus miesto savivaldybei, UAB ,,Yit Lietuva Statybos“ vadovui Vainiui Endriuškai ir UAB ,,Stela“ vadovui Jakovui Gurinui , taip pat  įmonei “Stebulė” už Sudervės žydų kapinių sutvarkymą.

Kapinės sulaukė dėmesio, jos sutvarkytos, išasfaltuotas takas, mirusiųjų pagerbimo vieta švari, ten gera pasivaikščioti tarp senų žaliuojančių medžių.

Netrukus bus pradėtas tvarkyti Vilniaus Gaono mauzoliejus. Tai bus graži dovana Bendruomenei, šiemet mininčiai Lietuvos žydų istorijos ir Vilniaus Gaono metus.
Visiems Bendruomenės nariams kapinės yra ypatinga vieta, čia lankome išėjusius artimiuosius, todėl labai svarbu, kad jos būtų sutvarkytos ir prižiūrėtos. Visos minėtos institucijos padeda Bendruomenei šiame darbe. Dar kartą dėkojame.