Dar vienas nutrauktas tyrimas dėl galimų antisemitinių pasisakymų ir neapykantos kurstymo prieš žydus

Dar vienas nutrauktas tyrimas dėl galimų antisemitinių pasisakymų ir neapykantos kurstymo prieš žydus

Šįkart Vilniaus apylinkės prokuratūra pranešė, kad nutraukia tyrimą dėl publikacijos interneto tinklapyje www.laisvaslaikrastis.lt. Tyrimas buvo pradėtas pagal Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky pareiškimą.

“Jau negaliu suskaičiuoti, kiek pareiškimų yra parašiusi ir Bendruomenė, ir aš pati asmeniškai. Dešimtis. Iki šiol visi tyrimai buvo nutraukti, nes tyrėjai taip niekada ir nerado nusikaltimo požymių”, – sako F. Kukliansky.

Pasak jos, kiekvieną pareiškimą, kiekvieną pranešimą apie nutrauktą tyrimą Bendruomenė viešino ir viešins, deja, taip suteikdama platformą ir neapykantos skleidėjams, nes vėl kartojamos jų publikacijos bei komentarai.

Šįkart prokuratūrai buvo apskųsta medžiaga, pavadinta “2009 m. debatai: “Sumokėsime, kiek prašo ir jie nuo mūsų atstos!” (https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9571&catid=31&Itemid=101)

Deja, Prokuratūra net nesugebėjo nustatyti šios rašliavos autoriaus. “Laisvo laikraščio” leidėjas nurodė, kad paėmė ją iš socialinio tinklo Facebook ir autoriaus (Raimondo Navicko) kontaktai jam nežinomi.

Pasak prokuratūros pranešimo, paprašius Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos pateikti savo vertinimus dėl minėtos publikacijos, pastaroji pranešė, jog tekste “nėra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę dėl tautybės”. Teigiama, kad tekste dėstomas “autoriaus pažiūros dėl tam tikrų visuomeninių reiškinių: dėl LR vyriausybės veiklos grąžinant buvusį Lietuvos žydų bendruomenės turtą bei išmokant kompensacijas už jį, taip pat dėl bent dalies visuomenės reakcijos į LR ir žydų santykius šiuo aspektu”.

Šį Tarnybos vertinimą pasirašė Laimutis Laužikas.

Prokuratūros nutarime nutraukti tyrimą sakoma: “ <…> nenustatyta, kad autorius kokiais nors konkrečiais žodžiais tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę dėl tautybės. Straipsnio tyrimą atlikęs ekspertas (specialistas) pateiktoje išvadoje pažymėjo, kad nors tekste vyrauja gana kontraversiškas pažiūrų į tam tikrus Lietuvos istorinius, politinius ir visuomeninius reiškinius skleidimas, bet neabejotinų raginimų, kuriuos galima laikyti sėkmingais skatinamaisiais komunikacijos aktais, išvis nerasta”.

Neužkliuvo tyrėjams ir nuotrauka – koliažas, kurioje prie F. Kukliansky parašyta: “Nenorime turto, tik teisybės, geriau grynais”.

“Tačiau nors straipsnyje, kurio pagrindu, matyt, ir buvo sukurta ši nuotrauka, Faina Kukliansky nėra pasakiusi būtent tokios frazės, manytina, nėra pagrindo vertinti tai kaip tikrovės neatitinkančios informacijos, kuri gali paniekinti ar pažeminti ar pakirsti pasitikėjimą ja, skleidimą. Vertintina, kad tokiu būdu autorius sakritiškai išreiškė savo neigiamą požiūrį į pareiškėjos poziciją, pateiktą minėtame straipsnyje, bei į tam tikrus visuomeninius reiškinius, tačiau šiuose veiksmuose neįžvelgtina tyčia paskleista tikrovės neatitinkanti ir žeminančio pobūdžio informacija apie Fainą Kukliansky”, – sakoma Prokuratūros dokumentuose.

“Matau, kad visus antisemitinius pasisakymus, tautinės neapykantos skleidimą galima pridengti posakiais “autoriaus požiūris”, “sarkazmas”, – ironizavo F. Kukliansky.

Ji pridūrė, kad apie šį prokuratūros sprendimą bus pranešta Vidaus reikalų ministro sudarytai darbo grupei veiksmingam atsakui į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje skatinti. LŽB pirmininkė yra šios darbo grupės narė. “Bus labai įdomu išgirsti kitų institucijų atstovų nuomonę”, – pridūrė F. Kukliansky.