Žydų tautos tragediją  Antrojo pasaulinio karo metu prisiminti būtina

Žydų tautos tragediją  Antrojo pasaulinio karo metu prisiminti būtina

Pergalės diena prieš fašistinę Vokietiją  suvienija  visų tautybių žmones. Šiandien, švenčiant 75 –ąsias didžiosios Pergalės metines, negalime visi susirinkti, tačiau mes galime namie pasimelsti už negrįžusius iš prakeikto karo. Prisiminti sušaudytus miškuose ir grioviuose, nukankintus koncentracijos stovyklose  mūsų artimuosius ir draugus. Prisiminti ir pagerbti tuos, kurie gynė mūsų ir ateinančių kartų gyvenimą.

Šiandien į mus žvelgia  Antrojo pasaulinio karo  laikų nuotraukos ir paminklai. Mūsų šventa pareiga prisiminti ir išsaugoti  kiekvieno žmogaus, kiekvienos šeimos ir milijonų žmonių, nukentėjusių nuo karo, tragiškas istorijas.

Mes prisimename ir gerbiame žmones, rizikavusius savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjusius žydus nuo genocido.

Šios šventės dieną Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai padėjo gėlių puokštes ir uždegė atminimo žvakes prie Panevėžio memorialų, kurie primena Holokausto žiaurumus, ir kariams, išlaisvinusiems Europą iš nacizmo maro.

  • Panev geg8 5
  • Panev geg8 4
  • Panev geg8 1
  • Panev geg8 3
  • Panev geg8 2
  • Panev geg8