Arie Ben-Ari, Lietuvos žydų asociacijos Izraelyje pirmininko laiškas gerbiamai Linai Antanavičienei, Lietuvos Respublikos ambasadorei Izraelyje

Arie Ben-Ari, Lietuvos žydų asociacijos Izraelyje pirmininko laiškas gerbiamai Linai Antanavičienei, Lietuvos Respublikos ambasadorei Izraelyje

Gerbiamai Lietuvos ambasadorei Izraelyje

Ponia Lina Antanavičienė

Aba Hillel Silver gatvė 12, 17 aukštas

Ramat Gan 5250606

 

Gerbiama ambasadore Lina Antanavičiene,

Re: Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės dienos  šventė

Dėkojame už pakvietimą į Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventę, kuri vyks 2020 m. kovo 16d. Deja, mes nedalyvausime. Lietuvos žydų asociacija Izraelyje  2020 m. vasario 20 d. Direktorių tarybos posėdyje priėmė sprendimą nedalyvauti šventėse, kol neturėsime pagrįsto sprendimo dėl p. Gumuliausko Seimui  pasiūlytos rezoliucijos, kuria siekiama išteisinti Lietuvą ir lietuvius, aktyviai dalyvavus Holokauste ir žydų žudynėse Antrojo pasaulinio karo metais.

Mes visapusiškai bendradarbiavome su atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublika, gerbėme jos santvarką, kovojant su antisemitizmu ir skatinant istorinį to tamsiojo Antrojo pasaulinio karo laikotarpio, 1941–1945 metų įvykių pripažinimą. Susitikime su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu, įvykusiu Jeruzalėje 2020 m. sausio 23 d., pirmininkas patikino, kad siūloma rezoliucija nebus patvirtinta. Kiek man žinoma, pagal Lietuvos Konstituciją, bet kuriam Seimo patvirtintam įstatymo projektui turi pritarti Prezidentas, o jei Prezidentas nepritaria, – Seimo Pirmininkas gali patvirtinti ir pasirašyti, po to pasiūlymas galioja. Gavome p. Pranckiečio patikinimą, kad jis nepatvirtins rezoliucijos net ir tuo atveju, jei dauguma išrinktų Seimo narių nuspręs ją patvirtinti, tačiau mes vis dar negavome atsakymo iš Lietuvos prezidento, nežinome jo pozicijos, ar jis nei palaikys, nei patvirtins šios rezoliucijos.

Po protesto demonstracijos, kurią surengėme priešais Lietuvos ambasados langus 2020 m. sausio 24 d., mes išsiuntėme prezidentui Nausėdai šia tema skirtą laišką. Apie 200 litvakų, reikšdami savo susirūpinimą, dalyvavo protesto mitinge šaltą ir lietingą dieną. Deja, prezidentas Nausėda nusprendė mums neatsakyti. Tai kelia grėsmingą susirūpinimą. Negavę pažado Prezidento vardu, mes daugiau nebendradarbiausime oficialioje Lietuvos Respublikos veikloje ir nedalyvausime Nepriklausomybės dienos šventėje. Lietuvos žydų asociacija Izraelyje ragins kitus litvakus ir litvakų organizacijas Izraelyje nedalyvauti Nepriklausomybės dienos šventėje.

Labai apgailestaudamas rašau šį laišką, bet neturiu pasirinkimo  susidariusioje situacijoje. Esu tikras, kad suprantate mano poziciją.

Pagarbiai,

Arie Ben-Ari, Lietuvos žydų asociacijos Izraelyje pirmininkas