Seime demonstruojama paroda „Žydų narsuoliai kovoje už Lietuvos laisvę“

Seime demonstruojama paroda „Žydų narsuoliai kovoje už Lietuvos laisvę“

Pasibaigę Seimo skelbti Nepriklausomybės kovų atminimo metai dar kartą priminė, kad Lietuvos valstybės kūrime ir gynyboje prieš 100 metų dalyvavo ne tik lietuviai, bet visos etninės grupės. Piliečiai patys kūrė valstybę – jau nebe „tautų kalėjimą“, o tokį darinį, kad visi naujoje Lietuvos Respublikoje jaustųsi saugiai ir laisvai.

Paroda skirta pakeisti visuomenės nusistatymą, kad Lietuvos žydų bendruomenė gyveno izoliuotai ir nedalyvavo valstybės kūrimo procesuose. Parodos medžiaga atskleidžia istoriją visai nauju kampu: žydų bendruomenė aktyviai dalyvavo ir ginkluotose kovose už Lietuvos valstybingumą. Kovose už laisvę net 20 žydų buvo apdovanoti Vyties Kryžiais – aukščiausiais narsumo ženklais. Daugiau kaip 100 žydų bendruomenės atstovų turėjo karininko laipsnius – aktyvioje tarnyboje ir rezerve. Didelį įnašas priklauso žydams-karo gydytojams, dvasiniu karių auklėjimu rūpinosi kapelionai-rabinai. Žydų karių veteranų organizacijos stiprino bendrą patriotinį auklėjimą, rinko aukas Ginklų fondui.

Istorinė medžiaga, surinkta kelis dešimtmečius trukusiose peieškose Lietuvos ir užsienio archyvuose, viešai rodoma pirmą kartą. Surengti tokią parodą įkvėpė Yad Vashemo muziejuje matyta paroda apie žydus-Austrijos armijos didvyrius.

Tokia paroda labai svarbi, kai šalyje 100-mečio proga vyksta gana audringa diskusija istorijos traktavimo klausimais, Parodyta keliose Kauno gimnazijose kaip „istorija savaip“, ji parodė naujoviškai pateikiamų faktų įtaigumą.

Ši paroda turėtų skatinti Lietuvos visuomenę ir LŽB pažymėti atskiras asmenybes ir vietoves, pagerbti atminimo ženklais su Lietuvos didvyrių-žydų gyvenimu ir kova susijusias vietas.

Parodos organizatorių iniciatyva žydų kilmės didvyriams pagerbti jau pastatyti paminklai: dviejų Vyties Kryžių kavalieriui Volfui Kaganui – Balbieriškyje, Vyties Kryžiumi pagerbtai Libai Mednikienei – Širvintose.

Parodą parengė Lietuvos žydų bendruomenė ir Vyčio paramos fondas, iniciavęs Kauno „Laisvės kario“ paminklo pastatymą.

Paroda „Žydų narsuoliai kovoje už Lietuvos laisvę“ Seimo III rūmų parodų galerijoje bus eksponuojama sausio 2-15 d.