Ministro Pirmininko globojamame Tolerancijos dienos renginyje apdovanoti Miša Jakobas ir Semionas Finkelšteinas

Ministro Pirmininko globojamame Tolerancijos dienos renginyje apdovanoti Miša Jakobas ir Semionas Finkelšteinas

 Lapkričio 19 dieną, Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje salėje vyko Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio globojamas, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamas iškilmingas renginys, kuriame buvo apdovanoti ir pagerbti asmenys, labiausiai prisidėję prie pilietinės visuomenės kūrimo, tautinių kultūrų puoselėjimo bei tarpkultūrinio dialogo skatinimo.

 Aukščiausi Tautinių mažumų departamento apdovanojimai, skirti labiausiai tautinių mažumų kultūrai, tapatumo išsaugojimui ir nediskriminavimo skatinimui visuomenėje nusipelniusiems asmenims pagerbti: didieji, aukso ir sidabro garbės ženklai „Už nuopelnus“, taip pat Departamento vardiniai laikrodžiai ir padėkos raštai bus įteikti Lietuvos tautinių mažumų atstovams, švietimo darbuotojams ir tarpkultūrinį dialogą plėtojantiems visuomenininkams.

Sveikiname Mišą Jakobą ir Semioną Finkelšteiną, kuriems Tolerancijos dienos proga įteikti Tautinių mažumų departamento prie Vyriausybės apdovanojimai. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorius M. Jakobas apdovanotas Departamento aukso garbės ženklu „Už nuopelnus“.

Visuomenininkui, Lietuvos žydų sporto klubo „Makabi“ ilgamečiam prezidentui Semionui Finkelšteinui įteiktas jubiliejinis medalis, skirtas Tautinių mažumų departamento 30-mečiui paminėti.

Dėkojame mūsų bendruomenės nariams už indėlį į tolerancijos sklaidą, švietėjišką veiklą ir Lietuvos vardo garsinimą.

Tautinių mažumų tematika besidomintiems akademinės bendruomenės atstovams ir žurnalistams buvo įteiktos Departamento įsteigtos pinginės premijos už geriausius baigiamuosius mokslo darbus Lietuvos tautinių mažumų tematika bei už Tarpkultūrinio dialogo skatinimą.
Renginyje dalyvavo Lietuvos tautinių bendruomenių, akademinės bendruomenės atstovai, švietimo darbuotojai, politikai, diplomatai. Dainas įvairiomis kalbomis atliko ir ypatingą renginio nuotaiką sukūrė Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Eugenijus Chrebtovas.