Sveikiname Isaaką Demantą, švenčiantį 90-metį!

Sveikiname Isaaką Demantą, švenčiantį 90-metį!

Gerbiamas Isaakai, šiandien Jūsų metai sužydėjo spalvingais Jubiliejiniais žiedais, nuėjote prasmingą, ilgą kelią, uždegėt meile artimų žmonių širdis. Esate aktyvus, ilgametis Buvusių geto ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjungos narys.

Priimkite šiandien nuoširdžius sveikinimus iš Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės, padėką iš savo vaikų ir artimųjų.

Linkime, kad  puiki sveikata lydėtų Jus visada.

Gyvenkite iki 120-ies!

Mazel tov!