Pasirodžius svastikai, vaikams Lietuvos žydų bendruomenės pastate nesaugu

Pasirodžius svastikai, vaikams Lietuvos žydų bendruomenės pastate nesaugu

LŽB dažnai vyksta vaikų renginiai,  įvairūs kūrybiniai užsiėmimai, hebrajų k. pamokėlės, šachmatų turnyrai  žydų  šventes. Vaikams nesaugu, jei už kelių metrų nuo LŽB durų atsiranda svastika, kai pastato viduje vaikai ruošiasi koncertui Tautų mugėje . Sutapimas – Vilniaus centre vykstančios Tautų mugės metu, kurios tikslas – surengti Lietuvoje gyvenančių Tautinių bendrijų pristatymą, matome svastiką.

Tuo metu ,,Beigelių krautuvėlėje” laikdami pusryčių, meldėsi iš Jeruzalės atvykusi 43 pagyvenusių religingų žydų  grupė.

Pasak Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky, tokiai mažai bendruomenei, likusiai po Holokausto, kokia dabar yra LŽB, turėtų būti taikoma atvirkštinė diskriminacija.  Nėra žydų bendruomenės Europoje, kurios nesaugotų valstybė.