Šmeižimas

Šmeižimas

Advokatė Faina Kukliansky, atstovaudama neįvardintus Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narius, kreipėsi į prokuratūrą su pareiškimu dėl viešai paskleistų melagingų žinių apie žydų bendruomenės atstovus.

Iš surinktos medžiagos seka, kad asmuo, paviešinęs melagingą informaciją žinojo, kad ji melaginga ir kad įrodymų apie apšmeižtus žmones, jų tėvus, šmeižikas neturi arba turi falsifikaciją. Šiam asmeniui prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą, t.y. pradėjo ikiteisminį tyrimą. Už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse numatytą 154 straipsnio antroje dalyje gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas metams.

Šmeižimas yra veika, kai apie kitą žmogų skleidžiama tiesos neatitinti informacija, galinti paniekinti arba pažeminti kitą žmogų arba pakirsti pasitikėjimą juo.

Antra šio straipsnio dalis už šmeižimą, kaltinant, kad asmuo padarė sunkų arba labai sunkų nusikaltimą, arba paskelbė šmeižtą per visuomenines informavimo priemones, arba spaudinyje,- numato laisvės atėmimą.

LŽB informuoja, kad kiekvienu atveju, sužinojus apie bendruomenės nario ar jo šeimos nario šmeižimą, bus kreipiamasi į teisėsaugos instituciją, siekiant baudžiamojo persekiojimo.