Šabo sutikimas LŽB su dizainere Agne Kuzmickaite

Šabo sutikimas LŽB su dizainere Agne Kuzmickaite

Tęsiama tradicija Šabą pasitikti su kviestiniu svečiu, menininku. Šį kartą LŽB Vykdantysis direktorius Renaldas Vaisbrodas susirinkusiems Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės nariams pristatė drabužių dizainerę Agnę Kuzmickaitę, mokslų daktarę, dažnai vadinamą „Drugelių karaliene“, nes drugeliai yra jaunos aktyvios dizainerės gerai pažįstamas prekės ženklas.

Pokalbį vedė R.Vaisbrodas, užduodmas klausimus. Pirmiauskai apie įdomi ir Agnės Kuzmickaitės šeimos istoriją. Tėvas Bronislovas Kuzmickas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius,  Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Sąjūdžio Seimo tarybos narys. 1990–1992 m. LR Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, signataras, Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio pavaduotojas.

Močiutė Gita Jekentienė, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, buvo Palangos pionierių stovykloje, kurios vaikus, taip pat ir Gitą evakavo į Rusiją. Agnė Kuzmickaitė nekartą pasakodama apie šeimą, prisiminė savo močiutę ir sakė, tik dabar supratusi, kokia aplinka ją formavo. Su močiute dažnai kalbėdavo apie žydiškumą, jidiš kalbą, apie tragišką jos artimųjų žūtį, – išliko gyvas tik močiutės brolis, visi buvo nužudyti  9-ajame forte. Močiutė išliko gyva, nes buvo evakuota. Pasak Agnės, po karo močiutei Lietuvoje teko patirti patyčias dėl žydiškumo, nekartą išgirsti jos adresu mestą žodį „žydelka“. Nieko panašaus neteko patirti Agnei, mokykloje ją gerbė už tėvo Br. Kuzmicko kovą už Lietuvos laisvę.

Mama – Leonarda Jekentaitė-Kuzmickienė – filosofė, humanitarinių mokslų daktarė, jaunystėje buvo gerai pažįstama TV laidų vedėja, išėjusi iš televizijos, apsigynė filosofijos daktaro laipsnį. Nepriklausomybės pradžioje – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Generalinė sekretorė. Ji išleido monografiją „Froidizmas ir humanistinė psichoanalizė“, vadovėlius „Etika“ , „Žmogus tarp žmonių“.

Drugelių simboliui jau 10 metų. Jie pritraukė daugiau dėmesio ir simbolikos, dizainerės darbams, tapo suprantamesni. Atsiradus ,,Drugelių linijai“, kūryba tapo pragyvenimo šaltiniu. Agnei Kuzmickaitei gerai sekasi dirbant su įvairiais projektais. Ji pasakojo, kad kuria moterims ir savo vyrui dainininkui, kompozitoriui Sauliui Prūsaičiui.Dizainerę įkvepia aktualios idėjos, sėkmingi menininkai, žmonės, radę vietą savo laikmetyje ir save realizavę. LŽB susitikime dizainerė pasakojo, kaip svarbu teisingai pasirinkti specialybę, tuomet ir idėjos savaime ateina. Jai teko kurti drabužius 20 teatro spektaklių. Ypač įsiminė Viljamo Šekspyro „Hamletas“ ir darbas drauge su garsiu režisieriumi Oskaru Koršunovu, taip pat su žinomais režisieriais Jonu Vaitkumi ir Gediminu Šeduikiu. Operos ir Baleto teatre sukurtas dizainas G.Donizetti operai „Meilės eleksyras“ ir J. Štrauso operetei “Šikšnosparnis”.

Įdomus pokalbis ir neformalus bendravimas su Agne Kuzmickaite malonioje aplinkoje tęsėsi prie Šabo žvakių ir vaišių.