Pesacho sveikinimus siunčia Šiaulių krašto žydų benruomenė ir Panevėžio m. Žydų bendruomenė

Panevėžio žydų bendruomenė

 sveikina visus Lietuvos žydus su Pesach – 

   išsivadavimo, laisvės ir atbudimo švente !

 Tegul  ji suartina mus, neša visiems daug sveikatos, gerumo bei džiaugsmo.