Padėka

Tariame nuoširdų AČIŪ  ponui Tadui, kuris atsiliepė į mūsų pagalbos prašymą ir padovanojo bei iki pat bendruomenės durų atgabeno, šeimai taip reikalingą skalbimo mašiną.
Skalbimo mašina jau sėkmingai darbuojasi naujuose namuose. Ja gavusi ponia Jelena su vaikais- siunčia šilčiausius linkėjimus ir didžiausią padėką.