Švęskime laisvą Lietuvą!

Švęskime laisvą Lietuvą!

1990 kovo 11 d. daugelis Lietuvos žydų tapo liudininkais svarbaus nepamirštamo įvykio, kai LTSR Aukščiausioji Taryba beveik vienbalsiai (iš 130 delegatų 6 susilaikė, nebuvo nei vieno balso prieš) priėmė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Atstatyta 1940 metais svetimos jėgos panaikinta Lietuvos  nepriklausoma valstybė. Atsirado galimybė atkurti ir dirbti Lietuvos žydų bendruomenei. Su Nepriklausomybės švente!