Niujorke pagerbiamas Amerikos Sionizmo judėjimas

Niujorke pagerbiamas Amerikos Sionizmo judėjimas

2019 m. kovo mėn. 10 -11 AZM (Amerikos Sionizmo judėjimas) bienalės asamblėjoje Niujorke pagerbiamas Amerikos Sionizmo judėjimo įnašas žydų istorijai ir lyderystei. Bienalės tema ,,Vienybė ir bendruomeniškumas: sutelkiantys drauge daugiau sionizmo balsų“.

Šioje bienalėje pakviesta dalyvauti Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky su pranešimu apie sionizmo judėjimą Lietuvoje. Nuotraukoje su AZM Vykdančiuoju direktoriumi Herbertu Blocku .

 AZM siekia skatinti ir ginti sionizmą Jungtinėse Valstijose; gilinti ir plėsti aktyvų Amerikos žydų bendruomenės ryšį su sionizmu šiuolaikiniame kontekste; palengvinti sionistų organizacijų dialogą ir bendradarbiavimą su AZM ir būti sionistų judėjimo centru Amerikoje. AZM prezidentas yra Richard D. Heideman, vykdančiuoju direktoriumi paskirtas Herbert Block.

„Su sionizmu į ateitį“ yra AZM kampanija, skirta stiprinti paramą Izraeliui, žydų tautai ir sionizmui, primenant sionizmo ideologiją ir atsiradimo priežastį. AZM  kviečia padėti stiprinti Izraelio poziciją pasaulinėje tautų šeimoje. Gerinti dialogą dėl sionizmo  Amerikoje ir dalyvauti naujose pastangose, siekiant padėti Amerikos žydams kalbėti vieningu ir pasitikinčiu balsu, palaikančiu pagrindinius sionizmo principus.

AZM nacionalinė taryba yra priėmusi sionizmo principų pareiškimą, kuriame rašoma, kad  Amerikos sionistų judėjimas savo veiksmais ir darbais palaiko šiuos principus: suverenios Izraelio valstybės besąlyginę teisę egzistuoti kaip žydų demokratinę tėvynę, Izraelio žmonių teisę gyventi taikiai ir saugiai, didžiavimasi žydų tautos bendra istorija, kultūra, likimu ir religiniu paveldu, pasididžiavimą Izraelio turtingu įnašu į pasaulį ir jo siekiamu vaidmeniu būti pavyzdine visuomene visai žmonijai, pabrėžiama Izraelio svarba žydų tapatybei ir gyvenimui.