JAV prezidento D.Trumpo sprendimu paskirtas specialusis pasiuntinys kovai su antisemitizmu

JAV prezidento D.Trumpo sprendimu paskirtas specialusis pasiuntinys kovai su antisemitizmu

JAV valstybės sekretorius Mike’as Pompeo trečiadienį paskyrė buvusį prokurorą ir kariškį Elaną Carrą specialiuoju pasiuntiniu antisemitizmo stebėsenai ir kovai su juo.

Pasaulio žydų kongreso prezidentas Ronaldas S. Lauderis pasveikino JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimą paskirti JAV kariuomenės veteraną Elaną Carrą kaip valstybės departamento pasiuntinį antisemitizmui. Tikimės, kad Elanas Carras galės atlikti sudėtingas pareigas, su kuriomis susiduria rūpestingai “, – sakė Lauder. Pasaulinis žydų kongresas jau seniai pasisako už šį paskyrimą,  organizacija yra įsipareigojusi padėti šioms pastangoms visais įmanomais būdais. “„Antisemitizmas auga visame pasaulyje, taip pat ir Jungtinėse Valstijose, todėl labai svarbu, kad į šį pasaulinį klausimą būtų kreipiamas rimtas dėmesys, kokio jis nusipelno. JAV jau seniai yra kovos su antisemitizmu lyderė, ir dabar paskyręs specialūjį pasiuntinį, prezidentas Trumpas ėmėsi teigiamo ir stipraus žingsnio, dar kartą patvirtindamas savo vyriausybės moralinį vadovavimą šiuo klausimu ir nuramindamas žydų bendruomenes, kad JAV palaiko juos ir yra pasirengusi juos remti bei užtikrinti saugų gyvenimą “, – pridūrė Lauderis.

Pasaulio žydų kongreso Amerikos skyriaus pirmininkas Rabbi Joel Meyers sakė: „Mes per daug gerai žinome, kad antisemitizmas tolsta nuo ekstremalaus, bet išlieka nuolatine problema  ir nebegalime tikėtis, kad  jis išnyks, nepadarius konkrečių ir apgalvotų pastangų įį sustabdyti. JAV Pitsburgo sinagogoje žudynių metu amerikiečiai suprato  dabartinio antisemitizmo pavojų,  mes turime padaryti viską, ką galime, kad užkirstume kelią tokiems žiauriems puolimams. Niekas, žydas ar ne žydas, neturėtų vėl gyventi baimėje dėl savo gyvybės ar turto, tai užtikrinti yra mūsų pareiga.