Užuojauta

Su dideliu skausmu ir liūdesiu  pranešame, kad po sunkios ligos mirė žinoma Rebecinė  ponia Judith Schlesinger, Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto (CPJCE), svarbiausio halachic (žydų įstatymų) viršenybės ir priežiūros autoriteto – pirmininko, garsaus Rabino Elyakimo Schlesingerio žmona.

Lietuvos žydai nuoširdžiai užjaučia Rabinus E. Schlesingerį ir jo sūnus, rabiną Yeshaya Schlesingerį. Šiuo metu šeima išgyvena gedulingos savaitės laikotarpį Shiva,  (septynias gedulo dienas) savo namuose  Londone.

Lankymo laikas yra kasdien nuo 10 iki 14 val. ir nuo 17 iki 22 val.