Padėka

Padėka

Lietuvos muzikų rėmimo fondo ir bendrijos „Atgaiva“  2019 metų sausio 7 vakarą surengto koncerto Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje, klausytis susirinko pilna bažnyčia.

Koncertavo puikūs gerai žinomi atlikėjai: Fortepijoninis trio „Musica Camerata Baltica“: Leonidas Melnikas, Borisas Traubas ir Valentinas Kaplūnas ir solistė Judita Leitaitė – viena ryškiausių Lietuvos kamerinės muzikos atlikėjų.

Nuostabi bažnyčios akustika, aušto lygio atlikėjai, pasirinkta gera programa pakerėjo visus susirinkusius. Publika atsistojusi ilgai plojo, dėkodama už nepakartojamą, neaprėpiamą klasikinės muzikos ir meninio pasigerėjimo vertą koncertą.

Už šį koncertą rengėjams ir atlikėjams nuoširdžiai dėkoja Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.

Plačiau apie atlikėjus:

Fortepijoninį trio „Musica Camerata Baltica“ L. Melnikas, B. Traubas ir V. Kaplūnas įkūrė 1993 m. Ansamblio repertuaras įvairialypis – muzikai atlieka Vienos klasikų, romantikų, XX ir XXI amžių kompozitorių kūrinius, klausytojams pristato ne tik trio žanro opusus, bet ir didesnės instrumentinės sudėties reikalaujančius muzikinius veikalus. Ypatingą vietą ansamblio repertuare užima žydų muzika. Trio sėkmingai gastroliavo Lietuvoje, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje ir kitur. 2007 m. ansamblis pelnė Lietuvos muzikų sąjungos prestižinį apdovanojimą „Auksinis diskas“.

Leonidas Melnikas (fortepijonas) – profesorius, habilituotas daktaras, daugelio mokslinių publikacijų autorius, parašė keturias monografijas: „C.P.E. Bachas ir Pabaltijys. Apie brolius Grotthussus“ (Vilnius, 1997), „Muzikos kultūros ekologija“ (Maskva, 2000), „Muzikos paveldas: epochų ir kultūrų sankirta“ (Vilnius, 2007), „Lietuvos žydų muzikinio paveldo pėdsakais“ (Vilnius, 2008). Profesorius nuo 1983 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, yra Bendrojo fortepijono bei Vargonų ir klavesino katedrų vedėjas, akademinės bendruomenės dukart buvo išrinktas LMTA senato pirmininku. 1994 m. L. Melnikas tapo Herderio mokslo tarybos Muzikos istorijos komisijos (Marburgas, Vokietija) nariu korespondentu, 2004 m. jam suteiktas Daugpilio universiteto (Latvija) garbės daktaro vardas.

Borisas Traubas (smuikas) – vienas labiausiai prityrusių Lietuvos kamerinio žanro atlikėjų, daug metų sėkmingai derino Lietuvos kamerinio orkestro koncertmeisterio ir Šiaulių kamerinio orkestro meno vadovo pareigas. Jis taip pat griežė Lietuvos nacionaliniame simfoniniame orkestre. Kaip solistas koncertavo su įvairiais orkestrais, daug muzikavo kameriniuose ansambliuose. Yra pripažintas orkestruočių ir aranžuočių meistras, jo perdirbinius yra groję žymūs atlikėjai.

Valentinas Kaplūnas (violončelė) beveik ketvirtį amžiaus buvo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro violončelių grupės pirmasis koncertmeisteris, yra Vilniaus konservatorijos Styginių instrumentų skyriaus vedėjas, vadovauja konservatorijos styginių orkestrui. Rengia solines ir kamerines programas, buvo daugelio lietuvių kompozitorių kūrinių violončelei pirmasis atlikėjas.

 

 

 

 

 

Judita Leitaitė – Lietuvos teatro ir muzikos akademijos docentė, solistė Judita Leitaitė yra viena aktyviausių ir ryškiausių Lietuvos kamerinės muzikos atlikėjų. tarptautinių konkursų laureatė.