Užuojauta

Šiemet,  2018 m. Buvusių geto ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjunga neteko 10 savo narių, kurie išėjo anapilin.

Dešimtoji  – Roberto Baltusevčiaus mama Baltusevičienė Anastazija (Kaunas). Gimė 1942.06.17, mirties data 2018.12.25 d. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Robertui Baltusevičiui, seserims Filomenai, Liucijai, Elžbietai, Elenai.