Vaikų Chanuka su dainomis ir žaidimais

Vaikų Chanuka su dainomis ir žaidimais

į LŽB organizuotą bendruomenės vaikų Chanuką, kuri vyko Vilniaus PC CUP renginių salėje “Future Live” susirinko 70 vaiku, uždegė Chanukos žvakutę, dainavo šventės daineles jidish ir hebraju kalbomis.

Vyresnieji žaidė, suko tradicinį  dreidelį, visi dalyvavo smagiose viktorinose ir estafetėse, kurias organizavo madrichai.

Vaikai valgė tradicines spurgas – sufganijot ir ypač džiagėsi sulaukę dovanėlių:  Chanuka gelt – Chanukos aukso, t.y. šokoladinių monetų ir banknotų bei  naują dreidelį, su kuriuo dar ilgai žaidė parėję į namus.