Vakaras pianistei N. Dukstulskaitei pagerbti

Vakaras pianistei N. Dukstulskaitei pagerbti

Nadežda Dukstulskaitė gimė muziko šeimoje. 1918 m. jos šeima persikėlė į Kauną, kur nuo 7 metų lankė privačią E. Herbeck-Hansen fortepijono studiją. 1926 m. baigė Berlyno J. Šterno konservatoriją (fortepijono klasę), 1926–1929 m. studijavo Berlyno aukštojoje muzikos mokykloje.

1929–1953 m. Kauno ir Vilniaus radijo koncertmeisterė ir solistė. 1934 m., 1937 m. ir 1938 m. gastroliavo Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, skambino M. K. Čiurlionio, Juozo Naujalio, Stasio Šimkaus, Juozo Tallat-Kelpšos, Juozo Gruodžio, Juozo Karoso kūrinius.

Karo pabaigoje jai, vienai iš nedaugelio padedant rašytojui Kaziui Binkiui ir jo žmonai Sofijai, pavyko pabėgti iš Kauno geto. Keletą dienų slapstėsi Kauno apylinkėse, vėliau pėsčia atėjo į Vilnių. 1953–1959 m. LSSR filharmonijos koncertmeisterė, 1959–1978 m. choro „Ąžuoliukas“ koncertmeisterė ir fortepijono dėstytoja.

Tarp buvusių jos mokinių – operos dainininkas Vladimiras Prudnikovas, pianistai Robertas Bekionis, Dmitrijus Bulybenko, Leonidas Melnikas.

Prisiminimais dalinsis operos solistas, tenoras Rafailas Karpis, pianistas doc. Robertas Bekionis, džiazo pianistas Dmitrijus Bulybenko, “Ąžuolų” klubo vyrų choras (meno vadovas prof. Povilas Gylys). Renginį moderuos muzikologas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas.