Aktyvi Šiaulių krašto žydų bendruomenė

Aktyvi Šiaulių krašto žydų bendruomenė

Rugsėjo 23-iąją minima Lietuvos žydų genocido diena. Tą dieną Šiaulių krašto žydų bendruomenės nariai susirinko į Luponių mišką netoli Kužių (Šiaulių r.), kuriame masinių žudynių metu Antrajame pasauliniame kare nužudyta per aštuonis tūkstančius žydų. Tylos minute pagerbė žuvusiųjų atminimą, padėjo gėlių, uždegė žvakutes. Buvo prisiminti istoriniai įvykiai. Iš ten vyko atiduoti pagarbą žuvusiems Šiaulių gete.

Bendruomenės nariai pagerbė Holokausto aukas ir  Bubių bei Žagarės masinių žudynių vietose.  Is­to­ri­niai šal­ti­niai liu­di­ja, kad Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu, vo­kie­čiams įžen­gus į Šiau­lius, bu­vo pra­dė­ti steig­ti du ge­tai (žy­dų ra­jo­nai). Juo­se ka­lė­ję žmo­nės bu­vo iš­žu­dy­ti. Vie­ni – Lu­po­nių miš­ke, ki­ti pa­kliu­vo į Ža­ga­rės ge­tą ir ten bu­vo nu­žu­dy­ti. Ma­si­nes ka­pa­vie­tes, pa­de­dant vie­ti­niams žmo­nėms, Lu­po­nių miš­ke at­ra­do Alek­sand­ras Ra­bi­no­vi­čius. Šiau­lių vi­suo­me­nės lė­šo­mis bu­vo pa­sta­ty­tas at­mi­ni­mo obe­lis­kas, ka­pa­vie­tės pa­ženk­lin­tos, pa­da­ry­ti ta­kai.

Spalio 21 d. Šiaulių krašto žydų bendruomenės nariai susitiko su bičių karaliene Roma Mačienė – vieno pirmųjų ekologinio bityno šeimininkių šalyje savininke. Susitikimo metu sužinojome daug faktų, kurių nežinojome apie bites, jų rūšis, apie tai, kad bitės turi penkias puikiai išvystytas akis bei gerą uoslę.
Bičių pasaulyje yra labai svarbu turėti gerą ir stiprią šeimą, kuri geba daugintis ir tokiu būdu užtikrinti šeimos tęstinumą, kas yra viso kas gyva pagrindas. Bičių produktus bitininkė vadina stebuklų stebuklu. Sužinojome daug naujo apie medaus bei kitų jo produktų – žiedadulkių, bičių duonelės ir pienelio – poveikį žmogaus organizmui, naudą sveikatai. Užsiėmimo metu galėjome paskanauti, paragauti įvairių rūšių medaus, žiedadulkių, bičių duonelės.

Šiaulių krašto žydų bendruomenės nariai aktyviai įsijungia į LSK „Makabi“ organizuojamus renginius. Rugsėjo 16 d. dalyvavome Vilniuje Vingio parke vykusiame antrajame Lietuvoje „FUN RUN“ bėgime. Kaip sakoma, svarbu ne rezultatai, o žydų susibūrimas kartu, bendravimas.
Spalio 28 d. nusprendėme išbandyti savo jėgas plaukimo čempionate, kuris vyko Kaune daugiafunkciniame sporto ir pramogų komplekse „GIRSTUTIS“. Mūsų plaukikai Z.Barienė ir V.Bočkus namo grįžo su pergale, iškovotos net trys prizinės vietos.

 

 

  • Šiaulių kraštas 8
  • Šiaulių kraštas 7
  • Šiaulių kraštas 6
  • Šiaulių kraštas 5
  • Bičių karaliene 3
  • Bičių karaliene 2
  • Šiaulių kr.1
  • Šiaulių krašto 11