Rabinas Sacksas po išpuolio Pitsburge: toliau stengtis rinktis gyvenimą

Rabinas Sacksas po išpuolio Pitsburge: toliau stengtis rinktis gyvenimą

Pitsburgo mieste, Pensilvanijos valstijoje, Šabo dieną, tikintiesiems meldžiantis, į sinagogą įsiveržė užpuolikas ir ėmė šaudyti. Žuvo 11 žmonių, keli sužeisti. Įvykio liudininkai teigia šaulį rėkus „visi žydai turi mirti“, jis suimtas. Nurodoma, kad anksčiau internete jis buvo paskelbęs antisemitinių komentarų.

Savo socialinio tinklo Facebook paskyroje lordas rabinas Jonathanas Sacksas vakar rašė:

„Mirtinas išpuolis sinagoje, šiandien įvykdytas Pitsburge, Pensilvavijoje, pervėrė visų pasaulio žydų bendruomenių širdį. Mintimis ir maldomis esu su artimųjų netekusiomis šeimomis, tegul jos randa paguodą drauge su kitais Siono raudotojais. Sužeistiesiems linkiu visiškai pasveikti nuo šio trauminio išbandymo – tiek fiziškai, tiek psichiškai.

Šis, kaip pranešama, daugiausia gyvybių nusinešęs išpuolis prieš žydų bendruomenę visoje JAV istorijoje, yra tragiškas priminimas, kad kažkokiu būdu, net esant gyvai atminčiai apie Holokaustą, vis dar gyvename pasaulyje, kur esama antisemitizmo ir vykdomi mirtini išpuoliai prieš žydus.

Nuo to, kad išpuolis vyko sinagogoje pavadinimu „Gyvenimo medis“, dar baisiau. Sinagoga – vieta, kur žmonės susirenka draugėn taikoje švęsti ir dėkoti už viską, ką turime, pirmiausia už didžiausią Dievo dovaną – gyvybę.

Šiandien gyvybės buvo atimtos ir sudaužytos į šipulius. Esame žmonės, kuriems Mozė įsakė „rinktis gyvenimą“ ir nuo tada visuomet stengėmės, nepaisant praėjusių ir dabartinių mūsų istorijos tragedijų, rinktis ir pašvęsti gyvenimą. Tai dabar ir darys bendruomenė Pitsburge, o kitos žydų bendruomenės pasaulyje palaikys jų pastangas atsigauti ir atsiminti prarastas gyvybes.“

Vatican News pranešė, kad sekmadienį išpuolį sinagogoje pasmerkė popiežius Pranciškus, sakydamas: „Aukščiausiasis žuvusiems tesuteikia savo ramybę, tepaguodžia jų šeimas, testiprina sužeistuosius. Visus mus sužeidė šis nežmoniškas smurtas. Viešpats tepadeda užgesinti mūsų visuomenėse atsirandančius neapykantos židinius, testiprina humaniškumą, pagarbą gyvybei, moralinėms ir pilietinėms vertybėms ir šventą Dievo baimę, nes Dievas yra Meilė ir visų Tėvas“.