Užuojauta

Su liūdesiu pranešame, kad spalio 17d. mirė Ženė Živulinskienė  (1926 – 2018)

Nuoširdžiai reiškiame užuojautą velionės sūnui Viktorui.