Dezinformacijos kampanija prieš LŽB tęsiasi net Lietuvos Aukščiausiajam Teismui patvirtinus asociacijos narių lygybę numatančios taisyklės taikymo privalomumą

Daugiau nei metus besitęsiantis, sekinatis teisinis ginčas dėl atstovavimo normų LŽB konferencijoje  baigėsi, tačiau tęsiasi destruktyvūs Vilniaus, Klaipėdos, Ukmergės ir Šiaulių apskrities žydų bendruomenių bandymai įtikinti, kad lygiateisiškumas ir įstatymų viršenybė – nėra tie principai, kuriais savo veikloje turėtų vadovautis šias ir dar 27 organizacijas vienijanti  Lietuvos žydų bendruomenė  (toliau – LŽB).

Dar 2017 m.  metų gegužę vykusios LŽB konferencijos metu dėl narių atstovavimo principų kilo nesutarimų, kurie, nepaisant LŽB pastangų ieškant konsensuso, peraugo į atvirą konfliktą. Naujai išrinkta Vilniaus žydų bendruomenės vadovybė ir jos rėmėjai siekė proporcinio atstovavimo konferencijoje, t.y., kad kiekvienos organizacijos delegatų skaičius priklausytų nuo jų narių skaičiaus, taip šiai organizacijai užsitikrinant absoliutų sprendimų monopolį LŽB konferencijoje.

Tokį atstovavimo principą draudžia Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymas, kurio 8 str. 4 d. numatyta, kad visuotiniame asociacijos susirinkime kiekvienas asociacijos narys turi vieną balsą – taip įtvirtinami visų asociacijos narių lygiateisiškumas ir sprendžiamojo balso teisė.  Būtent šia LR įstatymuose numatyta narių lygiateisiškumo taisykle ir vadovavosi LŽB Taryba prieš sušaukiant ataskaitinę-rinkiminę LŽB konferenciją.

Vilniaus apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimu pripažino negaliojančiu LR įstatymų neatitinkantį LŽB įstatų 7.1  punktą dėl regioninių bendruomenių proporcinio atstovavimo LŽB konferencijoje. LŽB asociacijos narės – Vilniaus, Klaipėdos, Ukmergės ir Šiaulių apskrities žydų bendruomenės – siekė atnaujinti šios bylos nagrinėjimą, tačiau 2018 m. birželio 12 d. nutartimi procesas atnaujintas nebuvo.

Vilniaus, Klaipėdos, Ukmergės ir Šiaulių apskrities žydų bendruomenės padavė kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 12 d. nutarties peržiūrėjimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas teisės taikymo, o ne fakto klausimą,  2018 m. rugsėjo 19 d. dienos nutartimi kasacinį skundą atsisakė priimti, taip dar kartą patvirtinant asociacijos narių lygybę numatančios taisyklės taikymo privalomumą.  Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.  

LŽB skatina ignoruoti viešojoje erdvėje pasirodančią tikrovės neatitinkančio turinio informaciją apie neva neteisėtai išrinktą LŽB vadovybę ir deda visas pastangas siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą. Tuo pačiu LŽB apgailestauja dėl užsimezgusių nesutarimų, skaldančių bendruomenę ir disonuojančių su mūsų tautos principinėmis vertybėmis. Nepaisant tęstinių nesutarimų, LŽB neatmeta galimybės toliau siekti kompromiso su  asociacijos vadovybės teisėtumą kvestionuojančiomis narėmis.