Užuojauta

2018 m. spalio 1 d. mirė Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų sąjungos narys
Leonas Balevičius.Netekome nuoširdaus, doro, teisingo žmogaus, mokėjusio užjausti, patarti, padėti. Linkėdami paguodos ir dvasios stiprybės reiškiame nuoširdžią užuojautą  dukroms Giedrei ir Rūtai, broliui Sauliui, mylimam anūkui Leonui.

Kartu su artimaisiais gedi Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų kalnių sąjungos nariai ir Lietuvos žydų bendruomenė