Apipjaustymo apeigų nebus

Motkės žmona pagimdė mergaitę. Et, pagalvojo tėvas, būtų buvęs berniukas, būtų kita šneka: suteiktų kokiam turtuoliui garbę būti „sandeke“ – tai yra palaikyti kūdikį per brisą [apipjaustymo apeigas], o šis už tą garbę kokią dešimtrublinę paklotų.

Bet Motkė nebūtų Motkė, jeigu ir šioje situacijoje nerastų išeities. Paskleidė jis mieste gandą, kad jam gimė berniukas. Su ta žinia jis aplankė turtuolį Apatovą ir pakvietė jį būti „sandeke“. Šis padėkojo, išėmė stamboką monetą ir įteikė laimingam tėvui. Užėjo Motkė pas kitą turtuolį, pas trečią, ketvirtą…Vis kvietė juos būti „sandeke“ ir iš kiekvieno gavo, kiek jam negaila buvo.
Numatytą apeigų valandą prie Motkės namų susirinko gal dešimt turtuolių, ir visi pasirengę atlikti šventą pareigą. Kiekvienas įrodinėjo, jog tik jam, o ne kitam Motkė suteikė garbę būti „sandeke“. Ginčijosi, ginčijosi ir vos rankų nepaleido į darbą.
Matė Motkė, kokie reikalai, iššoko jis iš trobos ir sušuko:
-Liaukitės žmonės! Pjaunatės, pjaunatės, ir nebeliko ką apipjauti. Galite skirstytis – apipjaustymo apeigų nebus.
2018 m. Europos žydų kultūros dienų tema – „Pasakojimai“. Kviečiame skaityti, klausyti, pasakoti ir perpasakoti žydiškas istorijas, domėtis senais ir naujais žydų raštais, pažinti litvakišką kultūrą kaip neatsiejamą Lietuvos kultūros dalį.
Pristatome keliatą užmirštų žydiškų pasakojimų ir litvakiškos dvasios kupinas Iljos Bereznicko iliustracijas. #EDCJ2018Storytelling#žydųpasakojimai