Panevėžio “Minties” progimnazijos moksleivių viešnagė žydų bendruomenėje

Pagal sutartį su Panevėžio “Vilties” progimnazija, biologijos mokytoja Žana Narevič kartu su auklėtiniais apsilankė Panevėžio žydų bendruomenėje. Bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman moksleiviams papasakojo apie Panevėžio krašto žydų istoriją prieš Antrąjį pasaulinį karą ir jo metu, žydų  tradicijas, šventes, apie Holokaustą, kurio tema bendruomenėje ypatingai svarbi, nes bendruomenės  narius jis palietė asmeniškai. Holokausto pažinimas yra aktualus ne tik moksline, bet ir edukacine prasme.Turime kuo geriau pažinti šį reiškinį, kad ateityje to išvengtume ir jis nepasikartotų, – pasakė Gennady Kofman.

Reikia pažymėti, kad progimnazijos moksleiviai atsakė į visus klausimus, kurių klausė Gennady Kofman. Bendruomenės pirmininkas pasiūlė mokytojai  Žanai Narevič puikias moksleivių žinias įvertinti dešimtukais.

Gimnazistams pademonstruotas 1932 metų filmas apie žydų gyvenimą Panevėžyje, apie Panevėžio ješivą. Šis susitikimas –tolerancijos ugdymo pradžia, ateityje “Minties” progimnazijoje planuojama įkurti tolerancijos ugdymo centrą. Tik pastovus edukacinis darbas duoda puikių rezultatų švietime apie žydų tautos istoriją, kurią svarbu žinoti.

Susitikimo pabaigoje svečiams įteikti Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės išleisti nauji 5779 metų žydiški kalendoriai, kurie skirti 75-osioms Vilniaus geto sunaikinimo metinėms paminėti, Holokausto vaikams atminti.