LŽB sinagogoje švenčiama Rosh Hashana – Naujieji metai

Rugsėjo 9d. Lietuvos žydų bendruomenė rinkosi į sinagogą pasitikti Naujųjų 5779 metų šventės -“Rosh Hashana” – vienos iš svarbiausių Judėjų švenčių, kurios tradiciškai išvakarėse pasitinkamos sinagogoje.

 

Rosh Hashana simbolizuoja šeštąją pasaulio kūrimo dieną, – Aukščiausiasis šią dieną sukūrė pirmąjį žmogų – Adomą, davusį pradžią žmonijai. Vėliau Adomas atmetė draudimą, už kurį buvo išmestas iš Rojaus.

Nuo labai senų laikų Aukščiausiasis tą dieną reiškia nuosprendį ir nustato visai žmonijai ateitį  ateinantiems 12 mėnesių.

Pirmąkart “Rosh Hashana” minima Mišnoje (žodinė Tora), kur vadinama “Yom Truja” (Dūdų šventė), kuri susiejama su įsakymu per šventę – pūsti ragą, išgaunant trumpą garsą.

Sinagogoje per žydų Naujuosius metus bent keletą kartų būtinai pučiamas ragas – šofaras (avino ragas – muzikos instrumentas), kuris kviečia tikinčiuosius į Aukščiausiojo teismą, ragina dar kartą įvertinti savo veiksmus, išpažinti nuodėmes ir siekti tobulumo ir gerų darbų.

Tradicija pūsti į šofarą tęsiasi ne vieną šimtą metų, o pats ragas reiškia avinėlį, kurį Abraomas paaukojo Visagaliui vietoje savo sūnaus Isaako. Pats žodis “Šofaras” reiškia “tobulėjimą, taisymą”.

Dar vienas ne mažiau svarbus paprotys – tašlich. Jis simbolizuoja praėjusių metų nuodėmių atsikratymą.

Norėdami išmesti savo nuodėmes, tikintys žydai eina prie vandens, meldžiasi ir mėto duonos trupinius į vandenį. Šis veiksmas reiškia, kad visas nuodėmes skandina arba sušeria žuvims.

Roš Hašana šventė baigiasi Jom Kipuru, diena, kai griežtai laikomasi pasninko.