Investuojamos Geros valios fondo lėšos

Investuojamos Geros valios fondo lėšos

Geros valios fondo valdybos sprendimu, lėšos, kurios buvo atidėtos iš metinių Vyriausybės išmokų GVF, dabar bus investuotos, kaip yra numatyta Geros valios kompensacijos įstatyme, atsižvelgiant į Geros valios fondo investicinio komiteto rekomendacijas. Investavimo komitetas (Daiva Gerulytė, Harold Paisner, Krzysztof A. Rozen, Rokas Grajauskas) pasiūlė lygiomis dalimis padalinti lėšas (maždaug 9 milijonus eurų) tarp pasyvių, ilgalaikių investicijų ir aktyvių investavimo portfelių, kuriuos valdo geros reputacijos finansinis patarėjas. Šių atidėtų investicijoms lėšų tikslas yra nenutrūkstamai remti Lietuvos žydų bendruomeninį gyvenimą tuomet, kai bus nustota mokėti išmokas. Investavimo komitetas ir toliau stebės šios investavimo strategijos pažangą ir jei reikės, rekomenduos atlikti pakeitimus.