Pinchoso Fridbergo klausimai Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pareiškimo autoriams dėl diskusijų įamžinti Jono Noreikos (Generolol Vėtros) atminimą

Iškart rašau, kad aš nesu diplomatas, jei ką, esu žmogus “grubus ir neišauklėtas”. Bet aš esu bendruomenės narys, o tai reiškia, kad pareiškimas rašytas ir mano vardu. Todėl cituoju:

“LŽB prašo atsakingų institucijų susitelkti operatyviam šios politinės, etinės ir teisinės problemos sprendimui ir pasirūpinti derama pagarba Holokausto aukoms  – išspręsti  J. Noreikos atminimo lentos pašalinimo klausimą iki Valstybinės Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos 2018 m. rugsėjo 23-ąją minėjimo.

Noriu paklausti pareiškimo autorių keletos aiškių ir ne itin malonių klausimų. Tikiuosi, kad jie bus skelbiami nedelsiant ir jų paskelbimui neturėsiu ieškoti tinkamesnės vietos. Atkreipkite dėmesį: nuorodos yra tik į dokumentų originalą. Taigi:

1. Ar pareiškimo autoriai žino, kad Jonas Noreika (Generolas Vėtra) 1997 buvo apdovanotas (po mirties), Vyčio Kryžiaus ordinu Didysis Kryžius?

Pastaba: Prezidento tinklalapyje galime lengvai rasti dekreto dėl apdovanojimo numerį ir datą.

Dekretą pasirašė tuometinis prezidentas Algirdas Brazauskas, bet man nepasisekė surasti jo teksto, oficialioje prezidento svetainėje yra skelbiami dekretai tik 2009-2018 metų.

2. Ar šio “pareiškimo” autoriams yra žinomas šio ordino statutas?

Pastaba: Štai kaip skamba jo tekstas (57 straipsnis):

“Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanojami asmenys, pasižymėję didvyrišku narsumu ir ištverme gindami Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę”.

3. Ar “pareiškimo”autoriai supranta,  kad “atsukus keturis varžtus” su atminimo lenta, neįmanoma atimti iš Jono Noreikos Vyčio Kryžiaus Didžiojo Kryžiaus ordino be Prezidentės dekreto?
4. Ar “pareiškimo” autoriai mano, kad toks nutarimas gali būti tikrai pasirašytas ir, tuo labiau, iki rugsėjo 23, 2018?

P.S. Man nereikia atsakyti. Būsiu patenkintas, jei paskelbsite šiuos klausimus. Bet be jokių kupiūrų ir redagavimo!
Pinchosas Fridbergas, eilinis bendruomenės narys.