Savaitės Toros straipsnis apie  9-ąją Avo mėnesio dieną

Savaitės Toros straipsnis apie 9-ąją Avo mėnesio dieną

Rabino pamoka

Šį Šabatą baigiasi trijų savaičių negandų  laikotarpis, kurį vainikuoja 9 – tos Avo dienos pasninkas. Per Šabatą draudžiama pasninkauti, todėl pasninkas perkeliamas į sekmadienį.

                     Kokia yra gilioji 9 Avo dienos prasmė?

Ši diena labai liūdna Izraelio ir apskritai visos žmonijos istorijoje. Šią dieną (su nedidelėmis išlygomis) prasidėjo abu pasauliniai karai. Didžiausia nelaimė – 9 Avo dieną buvo sugriautos abi Jeruzalės šventyklos…

Šį šeštadienio vakarą ir sekmadienį paminėsime Tiš-Beavą, 9-tą Avo mėnesio dieną, Pirmosios ir Antrosios Jeruzalės šventyklos sunaikinimo dieną.

Tinkamas laikas galvoti apie visų žydų suvienijimą, nes Antroji šventykla buvo sunaikinta būtent dėl nepagrįstos neapykantos tarp žydų. Kaip mes galėtume  suvienyti žmones?

Tačiau klausimas, ar mūsų šiuolaikinė karta gali su meile ir liūdesiu galvoti apie kažkada buvusią Šventyklą? Juk yra žmonių visai nežinančių, jog kažkada egzistavo Šventykla?!

                                Džiaugtis ir liūdėti?

Šventyklos sugriauta, Kūrėjas „išliejo savo pyktį tik ant akmenų“, o ne ant Izraelio tautos „sielų“.

Kaip bebūtų turime liūdėti ir gedėti dėl Šventyklos sugriovimo. Avo mėnuo yra „sunkaus teismo“ mėnuo, šis mėnuo atitinka hod sfirą. Ši sfira gali būti ir „sunkių teismų“ ir „didelės meilės“ metas.

                          „Neapykanta be priežasties“

Avo mėnesį reiktų vadinti „meilės mėnesiu“. Paprastai „meile“ mes vadiname savo „egoistinį“ jausmą. Būtent tokia meilė ilgai nesitęsia“.

Kodėl ji „nutrūksta“? Išminčiai sako, kad  dėl „neapykantos be priežasties“. Kai meilė yra „iš reikalo“ t. y. „egoistinė“, ji galiausiai sąlygoja „neapykantą be priežasties“. Kaip ištaisyti  šį „procesą“?

Atsakymas: „Meilė be priežasties“.

Toros mokymas

Šventykla – tai šventa vieta, ji tikros meilės tarp Kūrėjo ir kūrinijos vieta. Kyla klausimas, kodėl mes turime džiaugtis, jei „Kūrėjas išliejo savo pyktį tik ant akmenų“? Turime suprasti, kad Aukščiausiasis mums sako:  „Žmogau, žinok, kad „išoriniame pasaulyje“ įvyko tik „perspėjimas“, visa esmė glūdi giliau –  Izraelio Toroje.

Ten yra meilė, tikri santykiai tarp Kūrėjo ir žmogaus. Ir tik šį dvasinį mūsų pasaulį reikia saugoti labiausiai. Taip sako mums išminčiai: kai buvo sugriauta Šventykla, visas Kūrėjo pažinimas, visi tarp Kūrėjo ir žmogaus „meilės“  santykiai  „persikėlė“ į Toros mokymo namus.

„Meilės šventės“ prieaušris

Todėl iškart po 9 Avo eina 15 Avo „meilės dienos”. Talmude parašyta, kad 9 Avo turi gimti Mašijachas, kitaip sakant, bus išsigelbėjimo „aušra“.

 Knygoje Zohar rašoma, kad prieš „aušrą“ būna pati didžiausia tamsa

Matome, kad 9 – tos Avo dienos „tamsa“-„meilės“ pranašas. Jau 15 Avo dieną Izraelio  istorijoje atsitiko daug džiaugsmingų įvykių: „dykumų kartos“ mirčių sekos pabaiga, ir kitų …

Visa tai skelbia apie Mašijacho atėjimą ir Trečios Šventyklos pastatymą, kuo greičiau, jau mūsų dienomis.

Amen.      

Šabat Šalom ir lengvo bei naudingo pasninko!