Yad Ruth atstovai lankosi Kaune

Yad Ruth atstovai lankosi Kaune

Birželio mėn. Lietuvoje lankėsi organizacijos Yad Ruth atstovai Barbara ir Dieter Maier iš Hamburgo. Lietuvos žydų bendruomenių ir Yad Ruth bičiulystė užsimezge 1994 m. Šios organizacijos nariai yra tikri Izraelio patriotai, entuziastingai jį palaikantys, besidomintys žydų kultūra, istorija, studijuojantys hebrajų kalbą ir religinius tekstus.
Yad Ruth idėja gimė iš asmeninių susitikimų su Holokaustą išgyvenusiais žmonėmis Izraelyje 1980-aisiais metais. 1994 m. buvo įkurta asociacija, leidžianti labiau įgalinti ir išplėsti organizacijos teikiamą finansinę paramą ir kitas veiklas. Yad Ruth reiškia “Rutos ranka” arba “Rutos atminimui”, abi šios reikšmes atskleidžia organizacijos veiklą ir tikslus, kurie ypač yra orientuoti į Holokaustą išgyvenusius žmones ir sunkiai besiverčiančius žyduss. Organizaijos nariai sako, kad būdami pokario kartos vokiečiais, jie jaučia ypatingą atsakomybę dėl žydų tautos gerovės ir Izraelio valstybės. Vienu iš pagrindinių savo tikslų jie laiko kovą su antisemitizmu Vokietijoje, teikiant informaciją ir šviečiant visuomenę.

Yad Ruth veikla plėtojama Vokietijoje, Izraelyje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, Moldovoje ir Etiopijoje, kiekvienoje iš šių šalių ji turi savo specifinį pobūdį. 
Vokietijoje vystomas projektas “visada atsiminkime”: savarankiškai ir kartu su partneriais organizuojami švietimo projektai mokyklose, Holokaustą išgyvenę žydai (tarp jų ir iš Lietuvos) nuolat kviečiami susitikti su moksleiviais, reguliariai leidžiamas naujienlaiškis, organizuojami kasmetiniai Holokausto liudininkų iš Izraelio, Vokietijos ir kitų Europos šalių susitikimai, konferencijos, dalyvaujama įvairiose viešose akcijose, skirtose kovai su antisemitizmo apraiškomis ir palaikančiose Izraelio valstybę.
Izraelyje kiekvienais metais siunčiami gimtadienio sveikinimai ir gėlių puokštės 30-iai Holokaustą išgyvenusių bičiulių. Moldovos sostinėje Kišiniove rūpinamasi vargingiausiai gyvenančiais žydais: apie 50 jų kasdien gauna šiltus pietus, 13-ai teikiama slaugos pagalba namuose. Etiopijos žydams, gyvenantiems apgailėtinomis sąlygomis, Yad Ruth parama padeda sulaukti leidimo išvykti gyventi į Izraelį. Nuo 1999 m. paremta apie 250 šeimų (apie 1000 žmonių).
Baltijos šalių Holokaustą išgyvenę žydai Chanukos proga gauna Vokietijos moksleivių su meile suruoštas maisto ir kitų malonių smulkmenų  siuntas. Kiekvieną lapkritį išsiunčiama apie 150 tokių dovanų. Pradėjusi savo veiklą Lietuvoje ir Latvijoje 1994 m. Yad Ruth teikė medikamentinę ir finansinę paramą sunkiai besiverčiantiems, pinigines dovanėles žmonės gauna iki šiol. 1999 m. organizacija padėjo norintiems Holokaustą išgyvenusiems Baltijos šalių žydams išvykti gyventi į Izraelį, teikė jiems finansinę ir moralinę paramą, padėjo surasti gyvenamą vietą.        
Nuotraukose užfiksuotos akimirkos iš Barbaros ir Dieter (visų vadinamo Hannes) Maier šiltų ir malonių susitikimų su Holokaustą išgyvenusiais Kauno žydų bendruomenės nariais.