2018-05-28 LŽB Konferencijoje patvirtinta LŽB veiklos ir finansinė atskaitomybė, nepriklausomo auditoriaus išvada (Atnaujinta 2018-06-14)

2018 m. Gegužės 28 d. įvykusi Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės (LŽB) konferencija patvirtino bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky pateiktą veiklos ir finansinę ataskaitą, o Konferencijai pristatytoje nepriklausomo audito išvadoje LŽB finansinė veikla įvertina teigiamai.

„Džiaugiuosi, kad turiu palaikymą toliau tęsti Lietuvos žydams svarbią veiklą. Apčiuopiamas darbas turi būti dirbamas kasdien, o mitingai ir protestai ne visada atspindi geriausius siekius žydų bendruomenei. LŽB tikslu ir toliau išliks darbas kiekvienam Lietuvos žydui, nepriklausomai nuo jų politinių įsitikinimų ar pilietinių nuostatų. Bendruomenė visada buvo ir bus jų pusėje. Kviečiu visus, kam šie tikslai nesvetimi, susitelkti ir tarnauti mūsų bendruomenės interesams“, – pasibaigus konferencijai sakė Faina Kukliansky, LŽB pirmininkė.

Tuo tarpu Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas Konferencijos metu apgailestavo, jog dalis Lietuvos žydų bendruomenės narių atstovų skyrė lėšų ir laiko viešo protesto, kenkiančio žydų vardui, organizavimui, tačiau nepasinaudojo savo teise pareikšti nuomonės LŽB ataskaitinėje konferencijoje – joje nedalyvavo.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė (LŽB) 2017 m. gavo 2,46 mln. eurų pajamų, 10,7 proc. daugiau nei ankstesniais metais.

Pagrindiniai LŽB pajamų šaltiniai buvo programų finansavimas iš Geros valios fondo, „Conference on Jewish Material Claims Against Germany“, „American Jewish Joint Distribution Committee ir kitų fondų“. „Claims Conference“ skiriamas lėšas Lietuvos žydams audituoja Vokietijos vyriausybė. GVF projektų įgyvendinimą kontroliuoja valstybės audito institucijos.

Panašiai, 10,3 proc., iki 2,4 mln. eurų, augo ir LŽB sąnaudos. Daugiau nei pusė bendruomenės išlaidų – 1,3 mln. eurų – skirta socialinių programų įgyvendinimui.

Bendruomenės administracinės sąnaudos siekė 0,38 mln. eurų, 16 proc. visų išlaidų. Kitos sąnaudos – 40 proc. visų – skirtos kitų žydų bendruomenės programų vykdymui: nuo kultūros paveldo objektų saugojimo ir visuomenės informavimo apie žydų kultūrą iki vaikams bei jaunimui skirtų programų ir paramos žydų gelbėtojams Antrojo pasaulinio karo metais.

Visa Lietuvos žydų bendruomenės 2017 m. veiklos ataskaita skelbiama čia.

2017 m. LŽB Socialinių programų departamentas suteikė įvairių socialinių paslaugų 1122 klientams – 969 senjorams ir 153 vaikams – iš 37 miestų ir regionų. Šimtai žydų senjorų gavo lankomosios priežiūros paslaugą, sunkiai besiverčiantiems bendruomenės nariams ir jaunoms šeimoms suteikta pagalba įsigyjant būtiniausius buities ir higienos reikmenis, buvo užtikrinamas pasiruošimas mokyklai ir šildymas žiemos metu. Virš 400 žmonių pasinaudojo bendruomenės teikiama parama maistui ir vaistams įsigyti.

Socialinė veikla bendruomenėje yra pagrindinė – iš 2017m. pabaigoje čia dirbusių 159 darbuotojų 120 buvo lankomosios slaugos darbuotojai.

Lietuvos žydų bendruomenė 2017 metais taip pat buvo aktyvi kultūros ir žydų paveldo puoselėjimo srityse. Keli tūkstančių žmonių dalyvavo LŽB renginiuose, religinėse šventėse, minėjimuose, o daugiausiai dalyvių sutraukė jubiliejinis Gyvųjų maršas skirtas Holokausto aukų atminimui.

Taip pat prisidėta prie žydų masinių žudynių vietų ir žydų kapinių priežiūros, 7 paminklų ir atminimo lentų įrengimo. Kartu su Vilniaus miesto savivaldybe rengiamasi kitiems paveldo projektams – paminklo Pasaulio Tautų Teisuoliams statymui, Vilniaus Didžiosios sinagogos vietos bei sunaikintų Šnipiškių ir Užupio žydų kapinių įamžinimui.

Skleidžiant istorinę atmintį apie žydų gyvenimą Lietuvoje organizuoti leidybos projektai. Pernai LŽB parengė leidybai unikalų Vilniaus geto berniuko Icchoko Rudaševskio dienoraštį ir gavo Lauryno Ivinskio premiją už anksčiau išleistą geriausią metų kalendorių, skirtą Pasaulio Teisuoliams, gelbėjusiems Lietuvos žydus Holokausto metu. 2017 m. išleistas naujas kalendorius, skirtas architektūriniam žydų paveldui, senosioms sinagogoms. Taip pat 2017 m. bendruomenės pastangomis išleistas pašto ženklas, simbolizuojantis ilgametę litvakų ir lietuvių istorinę sąveiką.

LŽB dialogas su LR Vyriausybe išliko konstruktyvus – buvo parengti sprendimai dėl vieningos antisemitizmo sąvokos taikymo šalyje. Prioritetu išliko žydų paveldo objektų apsauga šalyje. Tam suburta aukščiausio lygio tarptautinių ekspertų darbo grupė, kuri sieks tinkamo žydų paveldo Lietuvoje pagerbimo ir prasmingo sugrąžinimo gyvenimui.

Darbą tęsia LŽB įkurta „Beigelių krautuvėlė“. Vienintelė košerinė Vilniuje kavinė atlieka socialinio, kultūrinio ir edukacinio centro funkciją bei pristato žydų kulinarinį paveldą vilniečiams.

Audituotai LŽB 2017 m. veiklos ir finansinei ataskaitai buvo pritarta bendruomenės konferencijoje, kuri yra aukščiausias organizacijos valdymo organas. Eilinę konferenciją kartą metuose šaukia ir organizuoja LŽB taryba. Vadovaujantis LŽB įstatais, konferencijoje dalyvauja ir balsuoja LŽB tikrieji nariai – juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su žydų kultūra, švietimu, religija, tradicija, mokslu, sportu ir kt. LŽB tikrieji nariai yra ir visos teritorinės (regioninės) žydų bendruomenės. Per pastaruosius metus LŽB palaikymą išreiškė ir prie bendruomenės veiklos prisijungė 3 naujos žydų organizacijos, tarp jų – ir didžiausia litvakus Izraelyje vienijanti asociacija.

Papildomos informacijos prašome kreiptis:

Renaldas Vaisbrodas, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės vykdantysis direktorius

Tel. +370 672 16114, el. paštas renaldas@lzb.lt

Kviečiame susipažinti su Konferencijoje patvirtintais dokumentais:

Auditoriaus isvada_LZB
2017_LZB_Balanso forma (2v)_FINAL
2017_LZB_Paaiskinamasis rastas (3v)_FINAL
2017_LZB Veiklos rezultatu ataskaita (2v)_FINAL
2017_veiklos ataskaita_LZB

Konferencijos protokolas (įkelta 2018-06-14)
2018 05 28 Konferencijos protokolas su parašais