Pranešimas spaudai: Lietuvos žydų bendruomenė rengia ataskaitinę konferenciją

Vilnius, 2018-05-27

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė (LŽB) pirmadienį, gegužės 28 d., rengia savo eilinę ataskaitinę konferenciją. Jos metu bus svarstoma bendruomenės metinė finansinė ir veiklos ataskaita.

Konferencija yra aukščiausias LŽB valdymo organas. Eilinę konferenciją šaukia ir organizuoja LŽB taryba vieną kartą metuose.

Vadovaujantis LŽB įstatais, konferencijoje dalyvauja ir balsuoja LŽB tikrieji nariai – juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su žydų kultūra, švietimu, religija, tradicija, mokslu, sportu ir kt. LŽB tikraisiais nariais yra ir visos teritorinės (regioninės) žydų bendruomenės.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė 2017 metais buvo itin aktyvi socialinėje, kultūrinėje, žydų paveldo puoselėjimo srityse. Džiaugiamės, kad šimtai žydų senjorų, sunkiai besiverčiančių bendruomenės narių ir jaunų šeimų visoje Lietuvoje gavo lankomosios priežiūros paslaugą, jiems buvo teikiama pagalba įsigyjant būtiniausius buities ir higienos reikmenis, užtikrinamas pasiruošimas mokyklai ir tinkamas šildymas žiemos metu. Virš keturių šimtų asmenų pasinaudojo bendruomenės teikiama parama maistui ir vaistams įsigyti.

Daugiau nei keletas tūkstančių žmonių dalyvavo skirtinguose LŽB organizuojamuose renginiuose, religinėse šventėse, minėjimuose. Didžiuojamės, kad praėjusiais metais išleidome ir Vilniaus knygų mugėje pristatėme unikalų Vilniaus geto vaiko Icchoko Rudaševskio dienoraštį lietuvių kalba. Prisidėjome prie žydų masinių žudynių vietų ir žydų kapinių priežiūros, tvarkybos.

LŽB dialogas su šalies Vyriausybe išliko itin konstruktyvus, to dėka buvo parengti sprendimai dėl vieningos antisemitizmo sąvokos taikymo šalyje. Žydų paveldo objektų apsauga išliko mūsų veiklos prioritetu, tuo tikslu subūrėme aukščiausio lygio tarptautinių ekspertų darbo grupę, su kuriais konsultuodamiesi toliau sieksime tinkamo žydų paveldo Lietuvoje pagerbimo ir prasmingo sugrąžinimo gyvenimui.

„Lietuvos žydų bendruomenės pozicija yra nuosekli – organizacija yra atvira visiems nariams, o savo darbe privalome vadovautis LR teisės aktų nuostatomis ir aukščiausiais skaidrumo standartais, todėl daug dėmesio skiriame veiklos auditui. Norėtume ir toliau jėgas telkti darbui Lietuvos žydų labui, o į viešumą iškelti vidiniai konfliktai ir susiję nepagrįsti kaltinimai teisėtai LŽB vadovybei tik dar labiau kursto bendruomenės susiskaldymą ir diskredituoja žydų bendruomenės vardą. Kvietėme ir kviečiame visas LŽB vienijamas organizacijas nesutarimus spręsti kalbantis, tačiau į šiuos kvietimus kol kas nebuvo atsakyta. Nors jau yra inicijuoti teisminiai ginčai, tikiu, kad pavyks surasti sprendimą, jei oponuojanti pusė suteiks šansą konstruktyviam dialogui,“ – sako Faina Kukliansky, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė.

Konferencija gegužės 28 d. nuo 12 val. vyks LŽB buveinėje, adresu Pylimo g. 4, Vilnius. Pasibaigus konferencijai visuomenei ir žiniasklaidai bus pristatyti jos sprendimai, pateikta kita papildoma informacija ir komentarai.

Papildomos informacijos po konferencijos prašome kreiptis:
Renaldas Vaisbrodas, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės vykdantysis direktorius
Tel. +370 672 16114,
El. paštas renaldas@lzb.lt<mailto:renaldas@lzb.lt>

Papildoma informacija:
Praėjusių metų gegužę vykusios LŽB konferencijos metu dėl narių atstovavimo principų kilo nesutarimų, kurie, nepaisant LŽB pastangų ieškant konsensuso, peraugo į atvirą konfliktą. Naujai išrinkta Vilniaus žydų bendruomenės vadovybė ir jos rėmėjai siekė proporcinio atstovavimo konferencijoje, t.y., kad kiekvienos organizacijos delegatų skaičius priklausytų nuo jų narių skaičiaus, taip šiai organizacijai užsitikrinant absoliutų sprendimų monopolį LŽB Konferencijoje. Tokį atstovavimo principą draudžia Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymas, kurio 8 str. 4 d. numatyta, kad visuotiniame asociacijos susirinkime kiekvienas asociacijos narys turi vieną balsą – taip įtvirtinami visų asociacijos narių lygiateisiškumas ir sprendžiamojo balso teisė.