Beieškant Todes šeimos šaknų Panevėžyje

Panevėžio žydų bendruomenėje gegužės mėn. 15 dieną apsilankė dvi šeimos iš Jungtinių Amerikos Valstijų  ir Izraelio. Jack Todes su žmona Rose atvyko iš Filadelfijos, o jo sesuo Philippa Segan su vyru Benjaminu atvyko iš Kibbutz  miesto Izraelyje. Jack ir Philippa yra aštunta Todes šeimos karta.  Jų protėviai gyveno Ukmergės gatvėje Panevėžyje. Senelis Todes 1890 m. buvo Panevėžio miesto tarybos narys. Ši šeima turėjo nekilnojamojo turto, parduotuvių ir fabrikų.

Philippa Segan nors ir gyvena Izraelyje nepamiršo savo šeimos šaknų Panevėžio mieste. Ji dideliu susidomėjusi apžiūrėjo žydų bendruomenės nuotraukų archyvą, gilinosi į archyvinius duomenis ir žadėjo palaikyti ryšius, kad būtų galima gauti kuo daugiau informacijos apie savo giminaičių praeitį.

Segan vyro sesuo Fiedelman gyvena Neve Hand netoli Jeruzalės. Ji taip pat lankėsi Panevėžio žydų bendruomenėje, nors jos protėviai gyvena Vilniuje. Fiedelman giminaičiai iš motinos pusės Zavel ir Solečnik sušaudyti Paneriuose Vilniuje, o motina Rose Zavel yra gyva ir gyvena Izraelyje. Šiemet jai sukako 97 metai.

Po susitikimo visi svečiai lydimi bendruomenės pirmininko Gennady Kofman įšvyko į masinių žydų žudynių vietą Kurganavos miške, kur prasidėjus karui, buvo sušaudyti dvidešimt keturi Todes šeimos nariai. Panevėžio miesto žydų bendruomenė šiltai ir maloniai priima svečius, kurie domisi savo protėvių šaknimis. Tokie susitikimai naudingi ne tik svečiams, bet ir žydų bendruomenei.