LŽB pareiškimas dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisų

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė (toliau – LŽB) atkreipia dėmesį, jog Seime šiuo metu svarstomos Vartototojų teisių apsaugos įstatymo pataisos,  kuriomis numatoma drausti mažmeninę prekybą prekėmis, kuriomis „iškraipomi Lietuvos istoriniai faktai, menkinama Lietuvos istorija, nepriklausomybė, teritorinis vientisumas ar konstitucinė santvarka“.

LŽB vertinimu tokios išplėstinės Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisų formuluotės kelią pagrįstą nerimą dėl visuomenės narių galimybės disponuoti  pamatine saviraiškos laisve galimo suvaržymo, o taip kelia klausimą dėl tolimesnių istorinio teisingumo siekių apribojimo tikimybės. Minėti pakeitimai galimai turėtų neproporcingai didelę neigiamą reikšmę potencialioms diskusijoms, susijusiomis su lietuvių vaidmeniu Holokausto vykdyme, skatintų eiti prie vienintelio, valstybiniu lygmeniu centralizuoto ir “priimtino” Lietuvos istorijos įvykių vertinimo, kuris tarnautų ne realiam istorijos pažinimui, o taptų  cenzūruota jo interpretacija.

LŽB manytų, jog šių pataisų priėmimas sukeltų visuomenės susipriešinimą, o taip pat teigia, jog svarstant šių pataisų reikalingumą ir objektyvumą, būtina atsižvelgti, jog šiuo metu antisemitizmas Europoje nemažėja. Priešingai, kaimyninių valstybių pavyzdys, kai priimami įstatymai dėl “tinkamos” istorijos interpretacijos, skatina prisiminti institucinio antisemitizmo laikus. Neapykantos apraiškų nemažai aptinkama ir Lietuvoje, todėl tokių pataisų priėmimą LŽB laikytų keliančiu pavoju antisemitizmo plitimui.

LŽB pabrėžia, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013 m. savo priimtame nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ yra konstatavęs, kad  jokios pažiūros ar ideologija negali būti paskelbtos esančios privalomos ir primestos individui, o valstybė turi būti neutrali įsitikinimų atžvilgiu, ir neturi teisės nustatyti kokią nors privalomą pažiūrų sistemą.

Atvirumas, žodžio ir saviraiškos laisvė bei demokratiškumas privalo išlikti stipriomis ir vienijančiomis vertybėmis Lietuvoje. Mūsų šalyje žmogaus teisės, kova su neapykantos nusikaltimais turi būti užtikrinama taip pat aktyviai kaip ir šiomis pataisomis pasišauta kovoti už vartotojų teisių apsaugą.