Vasario 25 d. 15 val. Kaune, VDU Tolerancijos žmogaus ir Leonido Donskio premijos įteikimo iškilminga ceremonija

Sekmadienį Kaune, Vytauto Didžiojo universitete (VDU), bus pagerbti  2017 metų Tolerancijos žmogumi tapęs dramaturgas, rašytojas Marius Ivaškevičius ir pirmosios Leonido Donskio premijos laureatas istorikas Saulius Sužiedėlis.
Vasario 25 d. 15 val.  Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje Auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) vyks 2017 metų Tolerancijos žmogaus ir Leonido Donskio premijos įteikimo iškilminga ceremonija, rengiama Sugiharos fondo “Diplomatai už gyvybę”.
 
Tolerancijos žmogumi gali būti skelbiamas asmuo, savo veiksmais, viešu pavyzdžiu arba atviru žodžiu stojęs prieš ksenofobijos ir antisemitizmo, kitaminčių, kitatikių bei kitataučių persekiojimą, pasisakęs prieš radikalizmo apraiškas bei prietarus politiniame – visuomeniniame Lietuvos gyvenime.
        Nominaciją savo vardu skelbia Sugiharos fondo “Diplomatai už gyvybę” valdyba, atsižvelgdama į visuomeninės ekspertų komisijos siūlymus.

        Leonido Donskio premija teikiama už ilgametes pastangas stiprinti pilietinį sąmoningumą, pakantą ir toleranciją, taip pat už žmogaus teisių gynimą, dialogo mezgimą ir palaikymą tarp skirtingai mąstančių, už pamokas ir pastangas kalbėti be pykčio ir šališkumo, už kitokios nuomonės išklausymą ir jos gerbimą, už nuolatinį priminimą, jog lavinimasis ir apšvieta yra nuolat mus lydintys reiškiniai, stiprinantys abipusį supratimą ir empatiją.
    Leonido Donskio vardo premija yra skiriama Sugiharos fondo “Diplomatai už gyvybę”  valdybos ir L. Donskio našlės Jolantos Donskienės sprendimu, svarstant ir gautas visuomeninių ekspertų rekomendacijas.
Tolerancijos žmogaus titulo laureatai:
2001 Tomas Šernas, 2002 Irena Veisaitė, 2003 Algimantas Čekuolis, 2004 Saulius Beržinis, 2005 Arūnas Peškaitis, 2006 Robertas Povilaitis, 2007 Jurga Šeduikytė
2008 Mykolas Drunga, 2009 Tomas Venclova, 2010 Andrius Navickas, 2011 Daiva Čepauskaitė
2012 Sigitas Parulskis, 2013 Andrius Mamontovas, 2014 Donatas Puslys,  2015 Valdas Balčiūnas, 2016 Vanda Juknaitė,  2017 m.  Marius Ivaškevičius